Skip to Content

PRIVACY STATEMENT

1. Vispārīgi

Henkel AG & Co. KGaA, turpmāk tekstā Henkel, ievēro visu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu. Mēs vēlamies informēt jūs par to, kādus datus Henkel ievāc un kādos nolūkos tos izmanto. Jūs arī uzzināsiet, kā varat izmantot savas kā datu subjekta tiesības.

Visas izmaiņas šajā Datu aizsardzības paziņojumā tiks publicētas šajā lapā. Tas ļauj jums jebkurā brīdī iegūt informāciju par to, kādus datus mēs ievācam un kā tos izmantojam.

Šis Datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas pieejamas, izmantojot hipersaites, kuras iekļautas Henkel tīmekļa lapās.

2. Personas datu ievākšana, izmantošana un apstrāde

Atbildīgās struktūras nosaukums: Henkel AG & Co. KGaA

Atbildīgās struktūras adrese: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germany

Galvenais iemesls, kāpēc Henkel izmanto personas datus, ir nodrošināt tīmekļa vietnes saturu lietotāju vajadzībām. Jebkāda cita datu apstrāde tiek veikta tikai citu tiesību aktos noteikto pienākumu izpildes un atļauju ietvaros vai tad,ja attiecīgais lietotājs piekrīt Henkel veiktajai datu apstrādei. Henkel uzglabā un apstrādā datus turpmāk aprakstītajos nolūkos.

Kad lietotāji apmeklē tīmekļa vietni, Henkel automātiski ievāc un uzglabā noteiktus datus. Tie ir: attiecīgās gala ierīces IP adrese vai ierīces ID, kas nepieciešams, lai nodrošinātu nepieciešamo saturu (piemēram, saturu, tekstu, attēlus un informāciju par produktiem, kā arī datu failus lejupielādei utt.), lietotāju aktivitāte tīmekļa vietnē, attiecīgās gala ierīces veids, izmantotās pārlūkprogrammas veids, kā arī apmeklējuma datums un laiks.

Henkel uzglabā šo informāciju vismaz 7 dienas ar mērķi apzināt un nepieļaut ļaunprātīgu izmantošanu.

Henkel izmanto šo informāciju arī ar mērķi uzlabot pakalpojumus, funkcijas un iespējas, kā arī veikt vispārēju pārvaldību.

Turklāt Henkel bez nepamatotas kavēšanās dzēš vai anonimizē izmantotos datus, tostarp IP adreses, kolīdz tie vairs nav nepieciešami iepriekš minēto mērķu izpildei.

Datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas attaisno šādas darbības, pamatojoties uz to, ka 1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai; vai 2) Henkel izmanto savas prevalējošās likumīgās intereses, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un netraucētu darbību un pielāgotu to lietotāju vajadzībām.

Ievāktie dati var tikt nodoti atbildīgo iekšējo struktūrvienību pārstāvjiem, citiem ar Henkel saistītajiem uzņēmumiem, ārpakalpojumu sniedzējiem (piemēram, mitināšanas un satura pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga aģentūrām, citiem trešo personu pārstāvētiem pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams attiecīgo pakalpojumu sniegšanai), kompetentajām iestādēm to pienākumu un pilnvaru izpildes nolūkā, piemēram, saņemot no tām oficiālu pieprasījumu, vai gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu, izmantotu un aizstāvētu Henkel tiesības, kā arī Henkel uzņēmējdarbības pārņēmējiem tādu darījumu kā pārdošanas, apvienošanas vai pārņemšanas gadījumā.

3. Tālāka personas datu apstrāde

a) Klienta pieprasījuma tabula

Aizpildot mūsu saziņas formu, jūs varat norādīt savu kontaktinformāciju. Mēs izmantosim jūsu datus, lai reaģētu uz jūsu pieprasījumiem.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

b) Konkursi

Iespējams, jūs esat norādījuši savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties kādā no mūsu konkursiem, kas laiku pa laikam tiek organizēti mūsu tīmekļa vietnē. Mēs izmantosim jūsu datus konkursa organizēšanas ietvaros.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams balvu izsniegšanai un konkursa norises nodrošināšanai.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt konkursa norisi.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

c) Produktu testi

Iespējams, jūs esat norādījuši savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produktu testos. Mēs izmantosim jūsu datus produktu testu organizēšanas ietvaros.

Mēs nenodosim jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams produktu testu organizēšanas ietvaros.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt produktu testa norisi.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

d) Tīmekļsemināri

Iespējams, jūs esat norādījuši savu kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi, piedaloties tīmekļsemināros. Mēs izmantosim jūsu datus tīmekļsemināra organizēšanas ietvaros.

Mēs nenodosim jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams tīmekļsemināra organizēšanas ietvaros.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt tīmekļsemināra norisi.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

e) Aptaujas

Iespējams, jūs esat norādījuši savu kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi, piedaloties aptaujā. Mēs izmantosim jūsu datus aptaujas organizēšanas ietvaros.

Mēs nenodosim jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams aptaujas organizēšanas ietvaros.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību nodrošināt aptaujas norisi.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

f) Tērzēšanas bots

Mūsu tērzēšanas botu var izmantot, neievadot papildu personas datus, bet papildu personas datus var ievadīt brīvā teksta lauciņā. Mēs izmantojam jūsu datus tikai tam, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Mēs varam anonimizēt jūsu pieprasījumu, lai saglabātu to procesa uzlabošanas nolūkā.

Mēs nenodosim jūsu personas datus trešajām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

Jūsu personas datu apstrāde un izmantošana ir balstīta uz tiesību aktiem, kas pamato šādas darbības saistībā ar nepieciešamību atbildēt uz jūsu pieprasījumu.

Ja jūs nepiekrītat ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības ietvaros, mēs uzglabāsim datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos, vai arī tik ilgi, cik tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

4. Piekrišana / piekrišanas atsaukšana

a) Klientu attiecību pārvaldība / tiešsaistes grupas

Jūs varat sniegt savu piekrišanu tam, ka Henkel apstrādā:

 • jūsu kontaktinformāciju, ko jūs sniedzat Henkel;
 • saturu un apstākļus, piemēram, kontaktinformāciju un e-pastu;
 • informāciju par to, kā jūs izmantojat Henkel tīmekļa vietnes;
 • datus par jūsu dalību Henkel tiešsaistes apmācībā;
 • informāciju par jūsu darbībām Henkel sociālo tīklu lapās (emuāros, Facebook lapās utt.).

Henkel klientu attiecību pārvaldības / tiešsaistes grupu ietvaros:

 • reklāma (pa pastu, pārlūkprogrammā, lietotnē un jūsu norādītajos veidos, ja jūs tam sniedzat papildu piekrišanu);
 • tehnisku padomu sniegšana, piemēram, par produktu vai tehnoloģiju izmantošanu, tirgus izpēte, tiešsaistes pakalpojumu, piemēram, e-apmācības, tīmekļsemināru, nodrošināšana;
 • komunikācija saistībā ar pasākumiem;
 • aptauju organizēšana.

Lai īstenotu noteiktos mērķus, Henkel var:

 • apvienot iepriekš minētos datus ar citiem jūsu datiem, kurus Henkel ir likumīgi ievācis, piemēram, saistībā ar dalību konkursos vai citām darbībām tīmekļa vietnē; 
 • analizēt datus, lai noteiktu aktuālos reklāmas pasākumus.

Šīs analīzes veikšanai Henkel izmanto automatizētu metodiku, kas palīdz prioritizēt potenciālus pārdošanas darījumus. Kontakti tiek kategorizēti pēc darbībām tiešsaistē un bezsaistē. Pamatojoties uz tiem piešķirto kategoriju un to atrašanās vietu, kontakti tiek uzticēti pārdošanas pārstāvjiem un saņem atšķirīgu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kā arī reklāmas materiālus.

Jūs varat sniegt savu piekrišanu tam, ka Henkel var pārsūtīt jūsu personas datus GFK šādos nolūkos:

 • Kontaktinformācijas saskaņošana un atjaunināšana

Mēs uzglabāsim datus tikai piekrišanas spēkā esamības laikā vai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz datu uzglabāšanu.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu no jebkura brīža nākotnē, piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās hipersaites, kas pieejama apstiprinājuma e-pastā, vai noklikšķinot [ŠEIT]. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

b) Elektroniskā pasta reklāma

Jūs varat sniegt savu piekrišanu tam, ka Henkel var sazināties ar jums saistībā ar Henkel Adhesive Technologies piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus (e-pasts, SMS, MMS, tūlītējā ziņojumapmaiņa) un/vai tālruni.

Mēs izmantosim jūsu datus atbilstoši šī Datu aizsardzības paziņojuma 4.a) punktam, lai piedāvātu jums attiecīgos reklāmas pasākumus.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu no jebkura brīža nākotnē, piemēram, noklikšķinot uz attiecīgās hipersaites, kas pieejama apstiprinājuma e-pastā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

5. Sīkdatnes, pikseļi, pirkstu nospiedumi un līdzīgas tehnoloģijas

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir mazas datu vienības, ko jūsu pārlūkprogramma īslaicīgi uzglabā jūsu ierīces cietajā diskā un kas ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes izmantošanai. Sīkdatnes parasti ietver unikālo identifikatoru, kas ir nejauši izveidots skaitlis un tiek uzglabāts jūsu ierīcē. Dažas sīkdatnes tiek izdzēstas tīmekļa sesijas beigās, citas tiek uzglabātas jūsu ierīcē ilgāku laiku. Tehniskās darbības nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas automātiski. Citas sīkdatnes (vai līdzīgas tehnoloģijas) tiks izmantotas, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.

Ir dažādu veidu sīkdatnes. Pirmo personu sīkdatnes izvieto apmeklētā tīmekļa vietne, kas arī ir vienīgā, kas spēj tās nolasīt. Trešo personu sīkdatnes izvieto citas organizācijas, kuru pakalpojumus mēs izmantojam dažādām vajadzībām. Piemēram, mēs izmantojam analītikas pakalpojumu ārpakalpojumu sniedzējus, kas izvieto sīkdatnes mūsu vietā, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē cilvēkiem patīk un kas nepatīk. Papildus tam jūsu apmeklētajā tīmekļa vietnē var būt ievietots saturs, piemēram, no YouTube, kas savukārt var izvietot savas sīkdatnes.re than 1-pixel x 1-pixel transparent image, that is placed on the website to collect data such as IP address, type of browser, time of access, or previously set cookies for the purpose of content personalization or making browsing more efficient and easier. They are often used in combination with cookies as pixels are generating and managing cookies.

Pikselis parasti ir caurspīdīgs attēls, kura izmērs ir 1x1 pikselis, kas tiek izvietots mūsu tīmekļa vietnē, lai ievāktu tādu informāciju kā IP adrese, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks, iepriekš izvietotās sīkdatnes, lai pielāgotu saturu vai padarītu pārlūkošanu efektīvāku un ērtāku. Pikseļus bieži vien izmanto kopā ar sīkdatnēm, jo tie veido un pārvalda sīkdatnes.
Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, tīmekļa vietne ievāc datus par ierīces operētājsistēmu, pārlūkprogrammu, valodu, instalētajiem burtrakstiem, IP adresi, spraudņiem un citu informāciju. Tādā veidā ierīci var atkārtoti identificēt, lai nodrošinātu lietotājam aktuālu mārketinga saturu.

Plašāka informācija par mūsu tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, citām tehnoloģijām un to izmantošanas mērķi sniegta mūsu tīmekļa vietnē sadaļā “Sīkdatnes” un “Sīkdatņu iestatījumi”. Tur jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu turpmākai sīkdatņu izmantošanai, atspējojot attiecīgos sīkdatņu iestatījumus.
Jūsu preferences tiek noteiktas attiecībā uz domēnu, pārlūkprogrammu un ierīci. Tātad, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni mājās un darbā vai izmantojot dažādas pārlūkprogrammas, datu uzglabāšanas atļauja ir jāatceļ katrā ierīcē un katrā pārlūkprogrammā.

a) Mapp Intelligence (iepriekš Webtrekk)

Ja jūs tam piekrītat, šī tīmekļa vietne ievāc un uzglabā datus mārketinga un optimizācijas nolūkā, izmantojot Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlīne, Vācija, tehnoloģiju, kas atrodas Vācijā. Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne ievāc informāciju par pārlūkprogrammu un ierīci, IP adresi, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piekļuves laiku. Šie dati tiek uzglabāti un apstrādāti, izmantojot anonīmus vai pseidonīmus lietotāju profilus (atkarībā no attiecīgās tehnoloģijas un izmantotā pakalpojuma). Šie lietotāju profili tiek glabāti sīkdatnēs vai līdzīgās tehnoloģijās, kas minētas iepriekš. Papildus datiem, kas ievākti, izmantojot tīmekļa vietni (kā izklāstīts iepriekš), tas var ietvert arī informāciju attiecībā uz tīmekļa vietni, kas tiek izmantota, lai apmeklētu mūsu tīmekļa vietni, kas tiek apmeklēta, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, kā arī attiecīgos gadījumos meklēšanas vārdus, ko jūs izmantojat, lai atrastu mūsu tīmekļa vietni.

Ja vien nav saņemta nepārprotama piekrišana no mūsu lietotājiem, ar Mapp tehnoloģijām ievāktie dati netiek izmantoti, lai identificētu apmeklētāju personīgi, un netiek sasaistīti ar citiem personas datiem par attiecīgo lietotāju.

Plašāka informācija par tīmekļa izsekošanu sniegta mūsu pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības paziņojumā: https://mapp.com/privacy/

Iebildumi pret datu ievākšanu

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties, lai tiktu izmantota Mapp Intelligence sīkdatne, jūs varat atvērt šo saiti (https://mapp.com/opt-out-mapp/) lai atspējotu sīkdatni. Sīkdatne tiek izmantota attiecībā uz domēnu, pārlūkprogrammu un ierīci. Tātad, ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni mājās un darbā vai izmantojot dažādas pārlūkprogrammas, datu uzglabāšanas atļauja ir jāatceļ katrā ierīcē un katrā pārlūkprogrammā.

b) Google Ads

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, šī tīmekļa vietne izmanto Google Ads — pakalpojumu, ko nodrošina Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”), lai novērtētu reklāmas pasākumu efektivitāti un piedāvātu jums saistošu saturu. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Google Ads instalē jūsu ierīcē sīkdatni. Ar šo sīkdatni Google apstrādā informāciju, ko jūsu ierīce ģenerē par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu, darbībām mūsu tīmekļa vietnē un reklāmas pasākumiem, kā arī jūsu IP adresi, informāciju par pārlūkprogrammu, jūsu iepriekš apmeklētajām tīmekļa vietnēm, kā arī piekļuves datumu un laiku, lai analizētu un vizualizētu mūsu reklāmu mērķauditorijas sasniegšanas rādītājus un attēlotu pielāgotas reklāmas. Šajā nolūkā ir iespējams noteikt arī to, vai jums pieder vai jūsu mājsaimniecībā tiek izmantotas dažādas gala ierīces. Pateicoties atkārtotas mērķauditorijas atlases stratēģijai, mūsu tīmekļa vietnes lietotāji var tikt identificēti un atpazīti atkārtoti citās Google reklāmas tīkla tīmekļa vietnēs (piemēram, Google Search vai YouTube) un viņiem var tikt attēlotas viņu interesēm pielāgotas reklāmas.


Ar sīkdatni ievāktā informācija par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adrese) tiks pārsūtīta un uzglabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valstu iestādēm var tikt nodrošināta piekļuve šiem datiem saskaņā ar tiesību aktiem par masveida uzraudzību. Ja jūsu personas dati tiek atklāti, tiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis un jūs varat zaudēt savas tiesības attiecībā uz šiem datiem.
Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Google.

Plašāka informācija par Google pakalpojumu privātumu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties redzēt pielāgotas reklāmas, informāciju par individuālu reklāmas iestatījumu pielāgošanu jūs varat atrast šajā saitē  (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Jūs varat arī instalēt atteikuma spraudni (https://support.google.com/ads/answer/7395996)

c) Google Analytics

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics — tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko nodrošina Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) and Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne ievāc tādus datus kā informāciju par pārlūkprogrammu un ierīci, jūsu IP adresi, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, veidotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē tīmekļa vietnes uzturētājiem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu. Šī sīkdatne ievāc informāciju arī par lietotāju mijiedarbību ar reklāmām (noklikšķināšanu uz teksta reklāmas vai videoreklāmas skatīšanos).

Henkel izmantos ievāktos datus, lai optimizētu kampaņas, veiktu atkārtotu mērķauditorijas atlasi un pielāgotu reklāmas. Šajā nolūkā Google saglabā jūsu ierīcē sīkdatnes, lai, no vienas puses, varētu no jauna pielāgot jums reklāmu saturu (piemēram, Google Ads ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses (piemēram, “Google Campaign Manager 360” ietvaros), mūsu tīmekļa vietnēs — atkarībā no jūsu interesēm —, kad apmeklējat citu mūsu partneru tīmekļa vietnes. Šajā nolūkā jūsu pārlūkprogramma tiek identificēta reklāmas attēlošanas brīdī, iedalot to konkrētā mērķgrupā. Šī informācija tiek izmantota, lai attēlotu jums aktuālas un interesantas reklāmas.

Google (kā par datu apstrādi atbildīgā struktūra) var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistīšanai ar citiem par jums ievāktiem datiem (piemēram, no jūsu Google konta).

Ar sīkdatni ievāktā informācija par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adrese) tiks pārsūtīta un uzglabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valstu iestādēm var tikt nodrošināta piekļuve šiem datiem saskaņā ar tiesību aktiem par masveida uzraudzību. Ja jūsu personas dati tiek atklāti, tiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis un jūs varat zaudēt savas tiesības attiecībā uz šiem datiem.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka Google saīsinās/anonimizēs IP adreses pēdējo oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīm. Pilna IP adrese tiek nosūtīta uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs un pēc tam saīsināta tikai ārkārtas gadījumos.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Google.

Plašāka informācija par Google pakalpojumu privātumu: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties, lai tiktu izmantotas Google Analytics sīkdatnes, jūs varat atvērt šo saiti (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) lai lejupielādētu un instalētu pārlūkprogrammas spraudni, kas atspējo Google Analytics veikto datu ievākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

d) Google Optimize 360

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam Google Optimize 360 rīku, ko nodrošina Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analizē mūsu tīmekļa vietnes dažādu versiju izmantošanu un palīdz mums uzlabot lietotāju pieredzi, ņemot vērā lietotāju aktivitāti tīmekļa vietnē. Google Optimize ir rīks, kas integrēts Google Analytics sistēmā, tāpēc uz to attiecas iepriekš izklāstītā informācija par Google Analytics.

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes” vai instalējot Google Analytics atteikuma spraudni (sk. iepriekš).

e) Adobe Analytics

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, šī tīmekļa vietne izmanto Adobe Analytics — tīmekļa analītikas tīku, ko nodrošina Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) (“Adobe”). Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne ievāc tādus datus kā informāciju par pārlūkprogrammu un ierīci, jūsu IP adresi, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, veidotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē tīmekļa vietnes uzturētājiem un sniegtu tīmekļa vietnes nodrošinātājam citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu.

Adobe (kā par datu apstrādi atbildīgā struktūra) var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistīšanai ar citiem par jums ievāktiem datiem (piemēram, no jūsu Adobe konta).

Ar sīkdatni ievāktā informācija par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp jūsu IP adrese) tiks pārsūtīta un apstrādāta Adobe serveros Apvienotajā Karalistē. Attiecībā uz datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis saskaņā ar ES līgumu standartklauzulām, VDAR 46. pantu un Eiropas Komisijas atbilstības lēmumu (VDAR 45. pants).

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka tad, kad Adobe ievāc informāciju par IP adresi, tās pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiek nekavējoties noslēpts. Šī anonimizācija notiek pirms IP adreses apstrādes. Tas nozīmē, ka būs pieejama informācija tikai par aptuvenu atrašanās vietu statistikas analīzes nolūkā.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Adobe.

Plašāka informācija par Adobe pakalpojumu privātumu: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties, lai tiktu izmantotas Adobe Analytics sīkdatnes, jūs varat atvērt šo saiti (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) un atspējot Adobe Analytics veikto datu ievākšanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

f) Google Campaign Manager 360 (iepriekš DoubleClick)

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, mēs izmantojam Google Campaign Manager 360 pakalpojumus, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, lai attēlotu jums aktuālas reklāmas. Šajā nolūkā Google instalē jūsu ierīcē sīkdatni, izmantojot jūsu IP adresi. Papildus informācijai par IP adresi, pārlūkprogrammu un ierīci, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piekļuves laiku šī sīkdatne ievāc informāciju arī par jūsu pārlūkprogrammā attēlotajām reklāmām un reklāmām, uz kurām jūs noklikšķināt. Tas ļauj Google un tā partneru vietnēm attēlot ar interesēm saistītas reklāmas, ņemot vērā iepriekšējos Henkel lapu vai citu tīmekļa vietņu apmeklējumus. Campaign Manager sīkdatnes izmanto pseidonīmu identifikācijas numuru, kas tiek piešķirts jūsu pārlūkprogrammai, lai pārbaudītu attēlotās un saistošās reklāmas. Šajā nolūkā jūsu pārlūkprogramma tiek identificēta, kad tiek attēlotas reklāmas, un iedalīta konkrētā mērķgrupā. Google saglabā jūsu ierīcē sīkdatnes, lai, no vienas puses, varētu no jauna pielāgot jums reklāmu saturu (piemēram, Google Ads ietvaros) Google tīmekļa vietnēs un, no otras puses (piemēram, Google un Campaign Manager 360 ietvaros), mūsu tīmekļa vietnēs — atkarībā no jūsu interesēm —, kad apmeklējat citu mūsu partneru tīmekļa vietnes.

Šī informācija tiks izmantota, lai izvērtētu arī to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, veidotu ziņojumus par aktivitāti tīmekļa vietnē tīmekļa vietnes uzturētājiem un nodrošinātu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu.

Sīkdatnes ģenerētā informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu tiks nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs un glabāti tajā. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valstu iestādēm var tikt nodrošināta piekļuve šiem datiem saskaņā ar tiesību aktiem par masveida uzraudzību. Ja jūsu personas dati tiek atklāti, tiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis un jūs varat zaudēt savas tiesības attiecībā uz šiem datiem.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Google.

Plašāka informācija par Google pakalpojumu privātumu:: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja kopumā piekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet nevēlaties, lai tiktu izmantotas Google Campaign sīkdatnes, jūs varat atvērt šo saiti (www.google.com/settings/ads/onweb) lai atspējotu Google Campaign Manager pakalpojumu.

g) Facebook Pixel

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, mēs izmantojam Facebook Pixel, ko nodrošina Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) and Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA) (“Facebook”). Šis rīks ļauj mums analizēt un pielāgot mūsu reklāmas, pamatojoties uz to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, lai piedāvātu īpaši jums pielāgotas reklāmas. Šajā nolūkā pikselis ievāc informāciju par jūsu IP adresi, pārlūkprogrammu, mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumiem un aktivitātēm tajās, Facebook ID, kā arī servera pieprasījumu datumu un laiku. Sk. Facebook Business Tools Terms (https://www.facebook.com/legal/technology_terms)1.a punktu, lai iegūtu plašāku informāciju par datiem, kurus jūs kopīgojat ar mums, izmantojot Business Tools, piemēram, pikseļiem.

Ievāktie dati tiek izmantoti, lai optimizētu kampaņas un izveidotu pielāgotas mērķauditorijas, kas ir Facebook lietotāju grupas, ko izveido, ņemot vērā ievāktos datus, lai atlasītu Facebook reklāmas kampaņu auditoriju (Facebook Ads). Šajā nolūkā ir iespējams noteikt arī to, vai jums pieder vai jūsu mājsaimniecībā tiek izmantotas dažādas gala ierīces.

Facebook var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistīšanai ar citiem par jums ievāktiem datiem (piemēram, no jūsu Facebook konta). Ja jūs esat reģistrējušies Facebook, Facebook var piesaistīt ievākto informāciju jūsu kontam. Pat tad, ja neesat reģistrējušies vai pierakstījušies Facebook, tas var noskaidrot un apstrādāt jūsu IP adresi un citu identificējošo informāciju.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Facebook.

Plašāka informācija par Facebook politiku attiecībā uz datu aizsardzību un uzglabāšanas periodu: https://www.facebook.com/privacy/explanation and https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Jūs varat pielāgot reklāmas preferences pārlūkprogrammas iestatījumos vai Facebook iestatījumos, ja nevēlaties saņemt uz interesēm balstītas Facebook reklāmas (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Pinterest Pixel

Ja jūs sniedzat tam savu piekrišanu, tīmekļa vietne izmanto sociālo tīklu platformas Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) reklāmguvumu uzskaites tehnoloģiju, lai attēlotu aktuālas reklāmas un piedāvājumus Pinterest platformā tiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi par mūsu tīmekļa vietni un saturu/piedāvājumiem vai kuriem ir noteiktas iezīmes (piemēram, interese par noteiktiem tematiem vai produktiem, ko nosaka, pamatojoties uz apmeklētajām tīmekļa vietnēm) un kuri ir reģistrējušies Pinterest. Šajā nolūkā mūsu tīmekļa vietnēs ir integrēts Pinterest reklāmguvumu uzskaites pikselis. Šis pikselis izveido sīkdatni, kas saglabā informāciju par jūsu IP adresi, pārlūkprogrammu un ierīci, mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumiem un aktivitātēm tajās, kā arī servera pieprasījumu datumu un laiku. Plašāka informācija: “Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum” (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Izmantojot Pinterest sīkdatni, Pinterest var identificēt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus kā mērķgrupu reklāmu attēlošanai (Pinterest reklāmas). Piemēram, ja jūs esat izrādījuši interesi par mūsu produktiem mūsu tīmekļa vietnē, jums var tikt attēlota mūsu produktu reklāma Pinterest platformā. Ar Pinterest sīkdatni mēs varam arī novērtēt Pinterest reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkā, redzot, vai lietotāji pēc noklikšķināšanas uz Pinterest reklāmas ir pārvirzīti uz mūsu tīmekļa vietni (konversija).

Pinterest var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistīšanai ar citiem par jums ievāktiem datiem (piemēram, no jūsu Pinterest konta). Ja jūs esat reģistrējušies Pinterest, Pinterest var piesaistīt ievākto informāciju jūsu kontam. Pat tad, ja neesat reģistrējušies vai pierakstījušies Pinterest, tas var noskaidrot un apstrādāt jūsu IP adresi un citu identificējošo informāciju.

Pinterest daļēji apstrādā datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valstu iestādēm var tikt nodrošināta piekļuve šiem datiem saskaņā ar tiesību aktiem par masveida uzraudzību. Ja jūsu personas dati tiek atklāti, tiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis un jūs varat zaudēt savas tiesības attiecībā uz šiem datiem.

Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Pinterest.

Plašāka informācija par Pinterest politiku attiecībā uz datu aizsardzību un uzglabāšanas periodu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Jūs varat pielāgot reklāmas preferences pārlūkprogrammas iestatījumos vai Pinterest iestatījumos, ja nevēlaties saņemt uz interesēm balstītas Pinterest reklāmas (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i) 1PlusX AG Pixel

Ja jūs tam piekrītat, mēs izmantojam 1plusX AG (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Switzerland) pikseli, lai analizētu lietotāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē, nodrošinātu datu apkopošanu ar citiem reklāmdevējiem, kuri sadarbojas ar 1PlusX, un lai izvērtētu mārketinga efektivitāti. Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek instalēta sīkdatne. Šī sīkdatne ievāc informāciju par jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, meklētājiem un meklētajiem vārdiem, izmantotajām tīmekļa vietnēm, medijiem un mijiedarbību ar reklāmām, izmantojot unikālu sīkdatnes ID, lai sagrupētu lietotāju grupas ar līdzīgām interesēm. Šī sīkdatne ievāc informāciju arī par pārlūkprogrammas veidu un valodas iestatījumiem, izmantošanas laikiem un izmantoto tīmekļa vietņu adresēm. Ievāktie dati tiek izmantoti, lai attēlotu lietotājam aktuālas reklāmas, veicot reidentifikāciju, mērķēšanu un pielāgošanu, kā arī lai ziņotu un informētu par akcijām.

Mūsu vārdā informācija par sīkdatņu ID tiek koplietota ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz sinhronizēt sīkdatnes ar viņu pašu izmantotajām sīkdatnēm (“sīkdatņu atbilstība”) un izvietot reklāmas trešo personu tīmekļa vietnēs. Ņemot vērā ievāktos datus, tiek attēlotas lietotājam aktuālas reklāmas jūsu pārlūkprogrammā vai pielāgots saturs mūsu tīmekļa vietnē.

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo praksi un jūsu iespējām neļaut iesaistītajiem uzņēmumiem izmantot šo informāciju, apmeklējiet tīmekļa vietnes http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu un youradchoices.com.

j) Sociālie tīkli

Mūsu tīmekļa lapās ir iestrādāti sociālo tīklu satura pārvaldības pakalpojumi, piemēram, dažādu sociālo tīklu platformu sīkdatnes un spraudņi. Saistītos pakalpojumus sniedz attiecīgie uzņēmumi (pakalpojumu sniedzēji) tikai pēc tam, kad jūs sniedzat tam savu piekrišanu. Šo pakalpojumu mērķis ir ļaut jums aplūkot un kopīgot mūsu saturu ar saviem draugiem un kopienu. Šie pakalpojumu sniedzēji ir:

Lai palielinātu jūsu datu aizsardzību, kad apmeklējat mūsu tīmekļa lapas, šie sociālo tīklu pakalpojumi tiek nodrošināti kā divu klikšķu pogas. Šāda integrēšanas forma nodrošina, ka, piekļūstot lapai no mūsu tīmekļa vietnes, kas satur šādus rīkus, jums netiek automātiski izveidots savienojums ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju serveriem. Pārlūkprogramma izveido tiešu saiti ar pakalpojumu sniedzēja serveriem tikai tad, ja jūs aktivizējat sociālo tīklu pakalpojumus un tādējādi piekrītat datu pārsūtīšanai. Pēc tam attiecīgais pakalpojumu sniedzējs nosūta šo rīku saturu tieši uz jūsu pārlūkprogrammu un attiecīgais saturs parādās jūsu ekrānā.

Attiecīgais sociālo tīklu rīks informē pakalpojumu sniedzēju par jūsu iepriekš apmeklētajām tīmekļa vietnēm, jūsu IP adresi, pārlūkprogrammu, kā arī servera pieprasījuma datumu un laiku. Ja šīs sociālo tīklu funkcijas tiek izmantotas (piemēram, noklikšķinot “Share” pogu, pievienojot komentāru), jūsu pārlūkprogramma pārsūta šo informāciju tieši pakalpojumu sniedzējam, kurš to saglabā. Attiecīgie pakalpojumu sniedzēji var izmantot jūsu datus savās interesēs, piemēram, analītikai, mārketingam, profilēšanai un jūsu datu sasaistei ar citiem par jums ievāktajiem datiem (piemēram, no jūsu lietotāja konta attiecīgā pakalpojumu sniedzēja platformā) pat tad, ja jūs neesat pierakstījušies attiecīgās sociālo tīklu platformas kontā.

Šie pakalpojumu sniedzēji daļēji apstrādā datus arī Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Amerikas Savienotās Valstis negarantē pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Valstu iestādēm var tikt nodrošināta piekļuve šiem datiem saskaņā ar tiesību aktiem par masveida uzraudzību. Ja jūsu personas dati tiek atklāti, tiem netiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis un jūs varat zaudēt savas tiesības attiecībā uz šiem datiem.
Atļaujot sīkdatņu izmantošanu Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic attiecīgie pakalpojumu sniedzēji.

Plašāka informācija par to, kā attiecīgie pakalpojumu sniedzēji ievāc un izmanto datus, kā arī par jums pieejamajām tiesībām un iespējām attiecībā uz jūsu privātuma aizsardzību šajos apstākļos izklāstīta attiecīgo pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības/privātuma paziņojumos:

Facebook datu aizsardzības/privātuma politika: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter datu aizsardzības/privātuma politika: https://twitter.com/en/privacy

Google datu aizsardzības/privātuma politika: https://policies.google.com/privacy

Instagram datu aizsardzības/privātuma politika: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn datu aizsardzības/privātuma politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Iebildumi pret datu ievākšanu:

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu turpmākai datu apstrādei jebkurā laikā, atspējojot sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē sadaļas “Sīkdatņu iestatījumi” apakšdaļā “Sīkdatnes”. Jūs varat arī pielāgot savas preferences, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus vai attiecīgo sociālo tīklu platformu iestatījumus.

6. Commerce Connector

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantota ikona “Buy Now” (“Pirkt”). “Buy Now” pogu nodrošina un kontrolē Commerce Connector.

7. Jūsu kā datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs varat jebkurā laikā izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Papildus, ja ir izpildītas attiecīgās prasības, jūs varat izmantot arī šādas tiesības:

• tiesības uz datu labošanu;

 • tiesības uz datu dzēšanu;
 • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē;
 • tiesības uz datu pārnesamību (saskaņā ar 2018. gada 25. maijā spēkā esošajiem tiesību aktiem).

Tiesības iebilst pret datu apstrādi

Ja datu apstrāde ir saistīta ar jūsu personas datu apstrādi un tiek veikta, pamatojoties uz likumīgām Henkel interesēm, jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi jebkurā laikā, pamatojot to ar jūsu specifisko situāciju. Henkel pārtrauks datu apstrādi, ja vien nespēs pierādīt, ka apstrādei ir svarīgs iemesls, kam nepieciešama aizsardzība, kurai ir lielāks spēks nekā jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī ja vien apstrādes mērķis nebūs izpildīt, izmantot un aizstāvēt likumīgas prasības.

Ja jūs piekrītat savu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmāku datu apstrādi.

Šādos gadījumos vai situācijās, kad jums ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzam sūtīt e-pastu vai vēstuli mūsu datu aizsardzības speciālistam Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Diseldorfa, Vācija (E-Mail: Datenschutz[at]henkel.com).