Skip to Content

KULLANIM ŞARTLARI

Süregelen teknik yenilikler ve ilgili yasal mevzuattaki değişiklikler nedeniyle aşağıdaki Kullanım Şartlarının tarafımızca zaman zaman değiştirilmesi ve/veya tadili gerekebilir. Bu yüzden, kullanıcılardan bu Kullanım Şartlarını bu internet sitesini her ziyaretlerinden önce gözden geçirmelerini ve değişiklik ve/veya tadilleri dikkate almalarını rica ediyoruz.

GİRİŞ

Bu internet sitesi sizlere Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Bu internet sitesinde, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "Henkel" olarak anılacaktır), Henkel'in bağlı şirketleri ve üçüncü taraflar hakkındaki bilgiler büyük bir titizlikle bir araya getirilmiştir. Ancak, bilgilerin eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu garanti edemeyiz. Henkel bu internet sitesindeki içeriklerde mevcut olabilecek herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmez. Bu internet sitesindeki ileriye dönük açıklamalar, bilgi ve inançlarımız doğrultusunda yapılmıştır. Bununla birlikte, Henkel'in fiilen elde ettiği sonuçlar, bu ileriye dönük açıklamalardan büyük ölçüde farklı olabilir çünkü bunlar, bazı durumlarda Henkel'in kontrolü dışında kalan rekabetçi ve makroekonomik nitelikteki bir dizi faktöre bağlıdır. İleriye dönük açıklamaları değiştirmeye dair yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Henkel'in bu internet sitesinde yer alan tüm ileriye dönük açıklamaları sürekli olarak güncelleme niyeti bulunmamaktadır.

Bu siteye erişerek, aşağıda yer alan ve görüntüleyebileceğiniz ya da yazdırabileceğiniz İnternet Sitesi Genel Kullanım Şartlarını herhangi bir kısıtlama veya çekince olmaksızın kabul etmiş olursunuz.

BU İNTERNET SİTESİ VE BU SİTEDE YER ALAN BİLGİLER, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇERİSİNDE YA DA ABD VATANDAŞLARININ VEYA ABD’DE İKAMET EDEN KİŞİLERİN KULLANIMI İÇİN TASARLANMAMIŞTIR VE KULLANIMI ONAYLANMAMIŞTIR. BU KİŞİLERİN YEREL HENKEL İNTERNET SİTESİNE YA DA HENKEL’İN ABD ORTAKLIĞI BULUNAN ŞİRKETLERİNİN SİTELERİNE ERİŞMELERİ RİCA OLUNUR.

İNTERNET SİTESİNİN GENEL KULLANIM ŞARTLARI

1. Telif Hakları

Sitemizin sayfaları (içerikler, yapı) telif hakkı ile korunmaktadır. Özellikle her türlü çoğaltma, uyarlama, tercüme, elektronik yöntemlerle depolama ya da işleme de dahil olmak üzere diğer ortamlarda depolama ve işleme, telif hakkı korumasından yararlanır. Bunların tamamının veya bir kısmının herhangi bir şekilde kullanılması Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yazılı ön onayını gerektirir. Bilgilerin ya da verilerin herhangi bir şekilde çoğaltılması, özellikle de metinlerin ya da bunların bir kısmının veya görsel malzemelerin (Henkel basın fotoğrafları hariç) kullanımı ya da başka herhangi bir şekilde işlenmesi veya yayılması Henkel'in yazılı ön onayını gerektirir. Yayma ve çoğaltma hakları Henkel'e aittir.

Henkel basın fotoğrafları yalnızca editoryal amaçlı kullanılabilir. Çoğaltılan ve/veya editoryal amaçlar için elektronik olarak değiştirilen Henkel basın fotoğrafları "© [Yıl] Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Tüm hakları saklıdır." telif hakkı bildirimini içermelidir. Yeniden basım ücretsizdir ancak, kendi kayıtlarımız için bir kopya talep ediyoruz.

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

2. Ticari Markalar

Henkel Oval logosu, Schwarzkopf Professional logosu, "Henkel – Excellence is our Passion”, "Together. A passion for hair." ve tüm ürün isimleri ve/veya ürünlerin bu sayfalardaki tanıtımları Henkel AG & Co. KGaA'nın, iştiraklerinin, bağlı şirketlerinin ya da lisans verenlerinin tescilli markalarıdır. Bu markaların izinsiz kullanımı veya kötüye kullanılması açıkça yasaklanmıştır ve marka hukuku, telif hakkı hukuku, diğer fikri mülkiyet hukuku ve haksız rekabet hukukunun ihlalini teşkil eder.

3. Üçüncü Taraf İnternet Siteleri İçin Sorumluluk Reddi

a. Bu internet sitesinin sayfaları, üçüncü taraflar tarafından işletilen ve içerikleri Henkel tarafından bilinmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar (örneğin "köprüler") içerir. Henkel bu internet sitelerine yalnızca erişimi kolaylaştırmaktadır ve bu sitelerin içerikleri hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraf internet sitelerine giden bağlantılarımız sadece internette gezinmeyi sizin için daha kolay hale getirme amaçlıdır. Bağlantılı sayfalardaki ifadeler bize ait değildir. İnternet sitemizin sayfalarında bağlantısı bulunan tüm üçüncü taraf sayfalarının tüm içeriklerinden kendimizi açıkça ayrı tutuyoruz. Özellikle, bu sayfalarda meydana gelebilecek olan herhangi bir yasa hükmünün ihlali ya da üçüncü kişilere ait hak ihlalleri dolayısıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

b. Henkel'in sahip olduğu internet sitesinde köprü ile bağlantı sağlanan internet siteleri için, bu sitelerdeki içeriklerden ve satışa sunulan ürünlerden ve siparişlerin yönetiminden bu sitelerin sahipleri sorumludurlar.

c. Henkel, köprü ile erişilen bir sayfada meydana gelebilecek herhangi bir telif hakkı, marka hakkı ya da diğer fikri mülkiyet hakları veya kişilik hakkı ihlallerinden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

d. Bir sipariş veya bir işleme dair başka herhangi bir yasal beyan durumunda, kullanıcı ile ilgili internet sitesinin sahibi, siteyi sunan taraf ya da bu sitedeki ilgili taraf arasında bir sözleşme kurulmuş olup hiçbir koşulda, Henkel ile kullanıcı arasında sözleşme kurulmaz. Lütfen köprü ile bağlantı sağlanan internet sitesindeki ilgili tedarikçinin iş koşullarını göz önünde bulundurun.

e. Bu sorumluluk reddi, henkel.com internet sitesinde görüntülenen tüm bağlantılar için ve kullanıcıların bu bağlantılar aracılığı ile eriştiği tüm içerikler için geçerlidir.

4. Genel Sorumluluk Reddi

Henkel'in bu internet sitesinin kullanımından kaynaklanan zararlardan her türlü sorumluluğu – haksız fiil dahil olmak üzere hukuki sebepten bağımsız olarak - kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanan zararlar ile sınırlıdır. Henkel’in sözleşmeden doğan esaslı yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle zorunlu bir sorumluluğu olması durumunda, tazminat taleplerinin toplam tutarı öngörülebilen zararlarla sınırlıdır. Bu, Henkel'in ilgili Ürün Sorumluluğu kanunu kapsamındaki veya verilen herhangi bir garanti kapsamındaki sorumluluğunu etkilemez. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları bir kişinin yaşamına, bedensel yaralanmasına veya sağlığına zarar gelmesi durumlarında da geçerli değildir.

Henkel, internet sitelerinde virüs bulunmaması için büyük çaba göstermektedir ancak virüslerin olmayacağını garanti edemeyiz. Bu sebeple, belgeleri ve verileri indirmeden önce virüslere karşı yeterli korumayı sağlamak için (örn. virüs tarayıcıları kullanmak gibi) özen gösterilmesini tavsiye ediyoruz.

Henkel, internet sitesinde sunduğu hizmetlerde ayıp veya hata olmayacağı veya söz konusu hizmetlerin kullanılabilirliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesindeki ileriye dönük açıklamalar, en iyi bilgimiz ve inancımız doğrultusunda sunulmuştur. Bununla birlikte, Henkel'in fiilen elde ettiği sonuçlar, bu ileriye dönük açıklamalardan büyük ölçüde farklı olabilir çünkü bunlar, bazı durumlarda Henkel'in kontrolü dışında olan rekabetçi ve makroekonomik nitelikteki bir dizi faktöre bağlıdır. İleriye dönük açıklamaları değiştirmeye dair yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Henkel'in bu internet sitesinde yer alan tüm ileriye dönük açıklamaları sürekli olarak güncelleme niyeti bulunmamaktadır.

6. Henkel Ürünleri

Bu internet sitesinde gösterilen markalar/ürünler, Henkel'in dünya çapında mevcut olan şirketlerinin markalarının/ürünlerinin örnekleridir. Henkel, gösterilen bir markanın/ürünün sizin bulunduğunuz ülkede de mevcut olduğunu garanti etmemektedir.

Muhtelif

İşbu Genel Kullanım Şartları, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tâbidir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması işbu Genel Kullanım Şartları’na uygulanmayacaktır. Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, işbu internet sitesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez), Türkiye mahkemeleri yetkilidir. İşbu Genel Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.