Skip to Content

PRIVACY STATEMENT

1. Genel

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., bundan böyle Henkel olarak anılacaktır, web sitemizi ziyaret eden herkesin gizliliğine saygı duyar. Şimdi, Henkel tarafından toplanan verilerin türü ve bu verilerin nasıl kullanıldığı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, veri sahibi olarak haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.


Bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde yapılacak değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Bu, hangi verileri topladığımızı ve bu verileri nasıl kullandığımızı her zaman öğrenebilmenizi sağlar.

Bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, Henkel internet sitelerinde köprüler yoluyla erişilebilen web siteleri için geçerli değildir.

2. Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve işlenmesi

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres:
FSM Mah. Poligon Cad. No: 8 Buyaka İki Sitesi
C Blok Kat: 10-14, 34771, Ümraniye, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 579 40 00

Henkel, kişisel verileri öncelikle bu internet sitesini kullanıcılara sunmak ve bu sitenin düzgün çalışmasını ve güvenliğini sağlamak için kullanır. Verilerin başka bir şekilde işlenmesi sadece diğer yasal yükümlülüklere veya izinlere veya Henkel’in meşru menfaatlerine dayalı olarak ya da ilgili kullanıcı Henkel'e açık rıza vermişse gerçekleşir.Henkel, verileri özellikle aşağıdaki amaçlar için saklar ve işler:

Kullanıcılar internet sitesini ziyaret ettiğinde, Henkel belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bu şunları içerir: İstenen içeriği (özellikle içerik, metinler, resimler ve ayrıca indirilmek üzere sunulan veri dosyaları, vb.) iletmek için ihtiyaç duyduğumuz ilgili son cihaza tahsis edilen IP adresi veya cihaz ID'si, kullanıcıların internet sitesindeki etkinliği, ilgili son cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati.

Henkel, kötüye kullanımları tespit etmek ve izlemek için bu verileri en fazla 7 gün süre ile saklar.

Henkel, ayrıca, bu bilgileri hizmet sunumunu, özelliklerini ve işlevlerini ve genel yönetim görevlerini iyileştirmek için kullanır.

Bunun yanı sıra, Henkel, IP adresleri de dahil olmak üzere, kullanımla ilgili verileri yukarıda belirtilen amaçlar için artık gerekli olmadığı anda, fazla gecikme olmaksızın siler veya anonimleştirir.

Verilerin işlenmesi ve kullanılması, (1) işlemenin internet sitesinin sağlanması için gerekli olması; veya (2) Henkel’in, internet sitesinin işlevselliğini ve hatasız çalışmasını sağlamak ve güçlendirmek amacıyla üstün ve meşru bir menfaate sahip olması ve bunun kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerekçelerine dayanan ve bu işlemleri meşrulaştıran yasal hükümlere dayanmaktadır.

Toplanan verilerin alıcıları, sorumlu iç birimlerin üyelerini, Henkel'in diğer bağlı şirketlerini, dış hizmet sağlayıcılarını (örneğin barındırma ve içerik yönetimi amaçlı, reklam ajansları, eğer sağladıkları servisler için gerekliyse diğer üçüncü parti sağlayıcılar), görevlerini ifa eden ve yetkilerini kullanan merciileri, örneğin, resmi bir talep halinde, veya Henkel'in haklarının tesisi, kullanılması veya savunulması için gerekliyse, ve satış, birleşme ya da devralma gibi bir ticari işlem halinde Henkel şirketlerinin mevcut veya gelecekteki devralanlarını içerebilir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

a) İletişim formu

İletişim bilgilerinizi iletişim formumuzu kullanarak sağlamış olabilirsiniz. Verilerinizi talebinize yanıt vermek amacıyla kullanacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, bu işlemleri, talebinizi işleme almak için gerekli olduğu gerekçesiyle meşru kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir depolama süresine rıza vermediyseniz, verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca veya yasal bir tutma yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda gerektiği süre boyunca saklayacağız.

b) Yarışmalar

Sitemizde zaman zaman sunduğumuz yarışmalara katılırken iletişim bilgilerinizi ve adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi yarışmanın yürütülmesi amacıyla kullanacağız.

Ödüllerin dağıtımı veya yarışmanın yürütülmesi dışında verilerinizi üçüncü taraflara iletmeyeceğiz.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, bu işlemleri, yarışmanın yürütülmesi için gerekli olduğu gerekçesiyle meşru kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir depolama süresine rıza vermediyseniz, verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca veya yasal bir tutma yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda gerektiği süre boyunca saklayacağız.

c) Ürün testi

Ürün testlerine katılırken iletişim bilgilerinizi ve adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi ürün testi yapmak amacıyla kullanacağız.

Ürün testinin gerçekleştirilmesi amacı dışında, verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa iletmeyeceğiz.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, ürün testinin gerçekleştirilmesi için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri gerekçelendiren yasal hükümlere dayanmaktadır.

Daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, örn. Müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerekli olduğu sürece verileri saklayacağız.

d) Webinar (Web Semineri)

Web seminerlerine katılırken iletişim bilgilerinizi, örneğin e-posta adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi web seminerini gerçekleştirebilmek amacıyla kullanacağız.

Web seminerini gerçekleştirme amacı dışında, verilerinizi üçüncü taraflara iletmeyeceğiz.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, web seminerinin size iletilmesi için işlemin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri meşru kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir depolama süresine rıza vermediyseniz, verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca veya yasal bir tutma yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda gerektiği süre boyunca saklayacağız.

e) Anketler

Bir ankete katılırken iletişim bilgilerinizi, örneğin e-posta adresinizi vermiş olabilirsiniz. Verilerinizi anketin yürütülmesi amacıyla kullanacağız.

Anketi yürütmek amacı dışında verilerinizi üçüncü taraflara iletmeyeceğiz.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, bu işlemleri, anketin yürütülmesi için gerekli olduğu gerekçesiyle meşru kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Örneğin müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında daha uzun bir depolama süresine rıza vermediyseniz, verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi için gereken süre boyunca veya yasal bir tutma yükümlülüğünün söz konusu olması durumunda gerektiği süre boyunca saklayacağız.

f) Sohbet robotu

Ek kişisel veriler girmeden Chatbotumuzu kullanmak mümkündür, ancak bu tür verileri serbest metin alanına girerek ek kişisel veriler sağlamış olabilirsiniz. Verilerinizi yalnızca talebinizi yanıtlamak amacıyla kullanırız. Süreç iyileştirme için saklamak için talebinizi anonim hale getirebiliriz.

Talebinizi yanıtlamak amacıyla gerekli olmadıkça verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa iletmeyeceğiz.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması, talebinizi yanıtlamak için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu işlemleri haklı kılan yasal hükümlere dayanmaktadır.

Daha uzun bir saklama süresine izin vermediyseniz, örn. müşteri ilişkileri yönetimimiz sırasında, yukarıda belirtilen amacı yerine getirmek için gerekenden daha uzun süre veya herhangi bir yasal saklama yükümlülüğünün geçerli olması durumunda gerekli olduğu sürece verileri saklayacağız.

4. Rıza / Rızanın Geri Alınması

a) Müşteri İlişkileri Yönetimi / Online Platformlar

Henkel'in, aşağıdakileri:

 • Henkel'e sağlamış olabileceğiniz iletişim verileriniz
 • İletişim formları ya da e-mail gibi Henkel ile elektronik yöntemler ile yaptığınız iletişimin içerik ve koşulları,
 • Henkel internet sitelerini kullanımınız,
 • Henkel'in çevrimiçi eğitimlerine katılım verileriniz,
 • Henkel'in Sosyal Medya sitelerindeki etkinlikler (Bloglar, Facebook Hayran sayfaları vs.)

Henkel'in müşteri ilişkileri yönetimi/çevrimiçi platformlar çerçevesinde şu amaçlar ile işlemesine:

 • Reklam (gönderi olarak, tarayıcıda, uygulama içinde ve ilave rıza verdiyseniz aşağıda belirlenen şekillerde),
 • Ürünlerin ya da teknolojilerin kullanımı gibi konularda teknik tavsiye sağlama,
 • Pazar araştırması,
 • ELearning, internet semineri gibi çevrimiçi hizmetler sağlama,
 • Etkinlikler ile ilgili iletişim,
 • Anketlerin yürütülmesi

rıza vermiş olabilirsiniz.

Bu amaca ulaşmak için Henkel şunları yapabilir:

 • Yukarıda belirtilen verileri Henkel'in sizin hakkınızda hukuka uygun şekilde toplamış olabileceği diğer veriler ile (örneğin çekilişler veya diğer internet sitesi etkinlikleri) birleştirmek ve
 • uygun reklam çözümlerini belirlemek için verileri analiz etmek.

Bu analiz sırasında Henkel, hizmetleri ve teklifleri bireysel müşteri profillerine uyarlamaya yardımcı olan otomatik bir metodoloji uygular. Kişiler çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklerine göre kategorize edilir. Kişiler, atandıkları kategoriye ve konumlarına göre satış elemanlarına tahsis edilirler ve ürün ve hizmetlerimiz ile reklam materyallerimiz hakkında farklı bilgiler alırlar.

Henkel'in kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla GFK'ye iletmesine izin vermiş olabilirsiniz:

 • İletişim adreslerini eşleştirme ve güncelleme

Verileri yalnızca, rıza geçerli olduğu sürece veya yasal tutma yükümlülükleri için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Rızanızı, örneğin onay e-postasında verilen ilgili köprüyü tıklayarak veya hesabınızdaki ayarları değiştirerek, geleceğe etkili olmak üzere istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekmeden önce rızaya dayalı yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

b) Elektronik Posta Reklamcılığı

Ayrıca, Henkel'in, Henkel Güzellik ve Bakım ürün yelpazesinden teklifler, ürünler ve hizmetler hakkında elektronik posta (e-posta, SMS, mms, anlık mesaj) ve/veya telefon yoluyla sizinle iletişime geçebileceğine dair rızanızı beyan etmiş olabilirsiniz.

Verilerinizi bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'nin yukarıda 4.a bölümünde belirtilen şekilde, ilgili reklam yöntemlerini size sağlamak için kullanacağız.

Rızanızı, örneğin onay e-postasında verilen ilgili köprüyü tıklayarak veya hesabınızdaki ayarları değiştirerek, geleceğe etkili olmak üzere istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekmeden önce rızaya dayalı yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

5. Çerezler, pikseller, parmak izleri ve benzeri teknolojiler

Bu internet sitesi, çerezler ve benzer teknolojiler kullanmaktadır. Çerezler, web sitemizi kullanmak için gerekli olan ve tarayıcınız tarafından cihazınızın sabit diskinde geçici olarak depolanan küçük veri birimleridir. Bir çerez genellikle rastgele oluşturulmuş bir sayı olan ve cihazınızda saklanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bazıları web sitesi oturumunuzun sonunda sona erer; diğerleri ise daha uzun süre cihazınızda kalır. Teknik olarak gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer çerezler (veya benzer teknolojiler) yalnızca önceki rızanıza dayanarak uygulanacaktır.

Farklı çerez türleri vardır. Birinci taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir ve yalnızca bu web sitesi tarafından okunabilirler. Üçüncü taraf çerezleri, çeşitli hizmetler için kullandığımız diğer kuruluşlar tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Örneğin, web sitemizde nelerin beğenildiğini veya beğenilmediğini bize bildirmek için bizim adımıza çerezler yerleştiren, harici analitik hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Buna ek olarak, ziyaret ettiğiniz web sitesi, örneğin Youtube'dan gömülü içerikler içerebilir ve bu da kendi çerezlerini ayarlayabilir.

Piksel, genellikle IP adresi, tarayıcı türü, erişim zamanı veya içeriği kişiselleştirmek ya da taramayı daha verimli ve kolay hale getirmek amacıyla önceden ayarlanmış çerezler gibi verileri toplamak için web sitesine yerleştirilen 1 piksel x 1 pikselden daha fazla olmayan şeffaf bir görseldir. Pikseller çerezleri oluşturduğundan ve yönettiğinden, genellikle çerezlerle birlikte kullanılırlar.

Rıza vermiş olmanız koşuluyla, internet sitesi, bir cihazın işletim sistemi, tarayıcısı, dili, yüklü yazı tipleri, IP adresi, eklentileri ve diğer bilgileri ile ilgili verileri toplayacaktır. Bunu yaparken, bir cihaz, kullanıcıyı ilgilendiren pazarlama faaliyetleri için yeniden tanımlanabilir.

İnternet sitemiz tarafından kullanılan çerezler ve diğer teknolojiler ile bunların amaçları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizde “Çerezler” ve “Çerez Ayarları” başlığı altında bulabilirsiniz. Burada, ilgili çerez ayarını devre dışı bırakarak, rızanızı geleceğe etkili olmak üzere istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
Tercihiniz, her tarayıcı ve cihazda ilgili etki alanı için ayarlanır. Bu nedenle, internet sitemizi evde ve işte veya farklı tarayıcılarla ziyaret ediyor ve rızanızı geri çekmek istiyorsanız, kullanılan her cihazda veya tarayıcıda veri depolamayı reddetmeniz gerekir.

a) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, mobil uygulamalarımız Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany, teknolojisini kullanarak pazarlama ve optimizasyon amacıyla veri toplar ve depolar. Bu veriler isimsiz veya takma isimli kullanıcı profillerinde saklanır ve daha fazla işlenir (ilgili teknolojiye ve ilgili hizmete bağlı olarak). Bu kullanıcı profilleri Çerezlerde ya da yukarıda belirtilen benzer teknolojilerde saklanır. Uygulamamıza erişirken toplanan verilere (yukarıda belirtildiği gibi) ek olarak, burada bizi ziyaret etmek için kullandığınız uygulamaya ait bilgiler, bizimle birlikteyken ziyaret ettiğiniz uygulamalar ve varsa uygulamamazı bulmak için kullandığınız arama terimleri de toplanabilir.

Kullanıcılarımızın açık rızası olmadığı sürece Mapp teknolojileri tarafından toplanan veriler bir ziyaretçiyi kişisel olarak belirlemek için kullanılmaz ve ilgili kullanıcı hakkındaki diğer herhangi bir kişisel veri ile birleştirilmez.

Sağlayıcımızın Veri Koruma politikasındaki web izleme hakkında daha fazla bilgi için: https://mapp.com/privacy/

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerezler ayarları'ndan devre dışı bırakarak veya bu bağlantıyı takip ederek Mapps'in dışında-kalma çerezini yükleyerek rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz: (https://mapp.com/opt-out-mapp/).

b) Google Ads

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, bu internet sitesi, reklamların etkinliğini değerlendirmek ve size tekrar hitap etmek amacıyla Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda (“Google”) tarafından sağlanan bir hizmet olan “Google Ads”i kullanır. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ”Google Ads" cihazınıza bir çerez yükler. Google bu çerezle, reklamlarımızın erişim ölçüsünün analizi ve görselleştirilmesi ile kişiselleştirilmiş reklamların gösterilmesi amacıyla, internet sitemizin kullanımıyla ilgili olarak cihazınız tarafından üretilen bilgiyi, internet sitemizle ve reklamlarla olan etkileşimleri, IP adresinizi, tarayıcı bilgisini, geçmişte ziyaret ettiğiniz siteleri ve erişim tarihi ve saatini işler. Bu amaçla, farklı uç cihazların size veya evinize ait olup olmadığı da belirlenebilir. “Remarketing” ile, internet sitemizin kullanıcıları Google reklam ağı içindeki diğer internet sitelerinde (örneğin Google Aramada’ veya YouTube'da) yeniden tanımlanabilir ve tanınabilir ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış reklamlar kendilerine gösterilebilir.

Çerezin internet sitesini kullanımınız hakkında oluşturduğu bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılacak ve orada saklanacaktır. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalanamaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.
Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Google tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Google hizmetlerinde gizlilik ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak çerezlerin kullanımını kabul ediyor, ancak kişiselleştirilmiş reklamlar almak istemiyorsanız, Google'daki reklam ayarlarınızı ayrı ayrı nasıl ayarlayacağınız hakkındaki bilgileri bu bağlantıda bulabilirsiniz (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Ayrıca bir dışında-kalma eklentisi de yükleyebilirsiniz (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, bu internet sitesi Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda) ve Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD) (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Bu amaçla, cihazınıza bir çerez yüklenir. Bu çerez internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi operatörleri için internet sitesi faaliyetini raporlamak ve internet sitesi sağlayıcısına internet sitesi faaliyetleri ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetler vermek amacıyla tarayıcı ve cihaz bilgisi, IP adresiniz, ziyaret edilen internet siteleri ve sunucu talebinin tarihi ve saati gibi verileri toplayacaktır. Çerez ayrıca, kullanıcıların reklamlarla olan etkileşimleri hakkında da bilgi toplar (bir metin reklamı tıklamak veya bir video reklamı görüntülemek gibi).

Henkel toplanan verileri, kampanyaları optimize etmek, reklamları yeniden hedeflemek ve kişiselleştirmek için kullanacaktır. Bu amaçla, Google tarafından cihazınızda saklanan çerezler, bir yandan Google'ın web sitelerinde (örneğin “Google Ads” kapsamında), diğer yandan web sitelerimizde (örneğin “Google Marketing Platform” ve “Campaign Manager 360” kapsamında) ve – ilgi alanlarınıza bağlı olarak – diğer ortakların web sitelerini ziyaret ettiğinizde yeniden hedeflenmenizi sağlar. Bu amaçla, tarayıcınız reklam sunumu sırasında tanımlanır ve bir hedef gruba atanır. Bu bilgiler sizin alakalı ve ilgi çekici reklamlar görüntülemeniz için kullanılır.

Google (denetleyici olarak) verilerinizi profil oluşturma ve sizin hakkınızda toplanan diğer verilerle (örneğin Google hesabınız aracılığıyla) ilişkilendirme gibi, kendi amaçlarından herhangi biri için kullanabilir.

Çerezin internet sitesini kullanımınız hakkında oluşturduğu bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılacak ve orada saklanacaktır. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalanamaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.
Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Google tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik; bu, Google'ın Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer tarafları için, IP adresinin son sekizlisinin kırpılacağı/anonim hale getirileceği anlamına gelmektedir. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki Google sunucularına gönderilir ve kısaltılır.

Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Google tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Google hizmetlerinde gizlilik ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak çerezlerin kullanımını kabul ediyor, ancak Google Analytics çerezlerinin kullanımından rahatsızsanız, bu bağlantıyı takip edebilir (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ve Google Analytics’in veri toplama ve veri kullanımını (çerezler ve IP adresi) devre dışı bırakmak için bir tarayıcı eklentisi indirip yükleyebilirsiniz.

d) Google Optimize 360

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, internet sitemizde Google LLC'nin (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) “Google Optimize 360” aracını kullanıyoruz. Google Optimize 360, web sitemizin farklı varyantlarının kullanımını analiz eder ve kullanıcılarımızın internet sitesindeki davranışlarına göre kullanıcı deneyimini geliştirmemize yardımcı olur. Google Optimize 360, Google Analytics'e entegre edilmiş bir araçtır, bu nedenle Google Analytics ile ilgili yukarıdaki b açıklamalar bu araç için de geçerlidir.

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak veya Google Analytics için dışında-kalma eklentisi yükleyerek rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz.

e) Adobe Analytics

İzin vermeniz koşuluyla bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, İrlanda) ("Adobe") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanır. Bu amaçla cihazınıza bir çerez yüklenir. Bu çerez, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek, ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla tarayıcı ve cihaz bilgileri, IP adresiniz, ziyaret edilen web siteleri ve sunucu talebinin tarihi ve saati gibi verileri, web sitesi etkinliğine ve diğer servisleri de internet kullanımı ve web sitesi sağlayıcısına sağlayacaktır.

Adobe (denetleyici olarak), verilerinizi profil oluşturma ve verilerinizin hakkınızda toplanan diğer verilerle bağlantı kurma (örn. Adobe Hesabınız aracılığıyla) gibi herhangi bir amaçla kullanabilir.

Web sitesini kullanımınızla ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil), Birleşik Krallık'taki sunuculara iletilecek ve Adobe tarafından işlenecektir. Bu üçüncü ülke veri aktarımı için, standart sözleşme maddeleriyle yeterli düzeyde veri koruması sağlanır. Madde. 46 GDPR, Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararı bekleyen (Madde 45 GDPR).

IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik; bu, IP adresi Adobe tarafından alındığında IP adresinin son sekizlisinin (son kısım) hemen gizlendiği anlamına gelir. Bu anonimleştirme, IP adresinin herhangi bir şekilde işlenmesinden önce gerçekleştirilir. İstatistiksel analiz amacıyla yalnızca yaklaşık bir konum mevcut olacaktır. Coğrafi aramadan sonra, Analytics'teki her yerde IP adresleri gizlenir ve yerine :: X.X.X.X gelir.

Henkel web sitesinde tanımlama bilgilerine izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Adobe tarafından daha önce açıklanan işlemeyi kabul etmiş olursunuz.

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Veri toplamaya itiraz:

Web sitemizdeki "Çerez ayarları"nda "Çerezler" altında çerezleri devre dışı bırakarak, onayınızı istediğiniz zaman gelecekte etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak tanımlama bilgilerinin kullanılmasını kabul ediyorsanız, ancak Adobe Analytics tanımlama bilgilerinin kullanımından rahatsızsanız, bu bağlantıyı (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) takip edebilir ve Adobe Analytics'in veri toplamasını ve kullanımını (çerezler ve IP adresi) devre dışı bırakın.

f) Google Campaign Manager 360 (eski adıyla DoubleClick)

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, Google Campaign Manager 360 ile, size alakalı reklamları göstermek için Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 tarafından sağlanan bir hizmeti kullanıyoruz. Bu amaçla Google, IP adresinizi kullanarak cihazınıza bir çerez yükler. IP adresi, tarayıcı ve cihaz bilgilerine, ziyaret edilen internet sitelerine ve erişim zamanına ek olarak, bu çerez ayrıca tarayıcınızda gösterilen reklamlar ve sizin hangi reklamları tıkladığınız hakkında da bilgi toplar. Bu, Google'ın ve onun iş ortağı sitelerinin, Henkel sayfalarının veya diğer web sitelerinin önceki ziyaretlerine dayanarak ilgi alanıyla ilgili reklamlar göstermesine olanak tanır. Campaign Manager çerezleri, ekrandaki ve çekici reklamları kontrol etmek için tarayıcınıza atanan takma bir kimlik numarası kullanır. Bu amaçla, tarayıcınız reklamlar sunulduğunda tanımlanır ve bir hedef gruba atanır. Böylece Google tarafından cihazınızda saklanan çerezler bir yandan Google internet sitelerinde (örneğin “Google Ads” kapsamında) tekrar hedef olmanızı sağlarken, diğer yandan da bizim internet sitelerimizde (örneğin “Google Campaign Manager 360”) tekrar hedef olmanızı sağlar ve - ilgi alanlarınıza bağlı olarak - diğer ortakların internet sitelerini ziyaret ettiğinizde, tekrar hedef olmanızı sağlar.

Bu bilgiler aynı zamanda web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla da kullanılacaktır.

Google verilerinizi profil oluşturma ve sizin hakkınızda toplanan diğer verilerle (örneğin Google Hesabınız aracılığıyla) ilişkilendirme gibi, kendi amaçlarından herhangi biri için kullanabilir.

Çerezin internet sitesini kullanımınız hakkında oluşturduğu bilgiler, ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve orada saklanacaktır. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalanamaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.

Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Google tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Google hizmetlerinde gizlilik ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Genel olarak çerezlerin kullanımını kabul ediyorsanız, ancak Google Campaign çerezlerinin kullanımından rahatsızsanız, Google’ın Campaign Manager hizmetini devre dışı bırakmak için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz (www.google.com/settings/ads/onweb).

g) Facebook Pixel

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda) ve Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kaliforniya 94025 ABD) (“Facebook”) tarafından sağlanan Facebook Pixel'i kullanıyoruz. Bu araç, sizin için özel olarak uyarlanmış reklamlar sunabilmemiz için reklamlarımızı internet sitemizi kullanımınıza göre analiz etmemize ve kişiselleştirmemize olanak tanır. Bu amaçla piksel, IP adresinizi, tarayıcı bilgilerinizi, internet sitelerimizde yaptığınız ziyaretleri ve eylemleri, “Facebook-ID”yi ve sunucu isteğinin tarih ve saatini toplar. Pixel gibi İş Araçları aracılığıyla bizimle paylaştığınız veriler hakkında daha fazla bilgi için, Facebook İş Araçları Şartları'nın 1.a. paragrafına bakın (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Toplanan veriler, kampanyaları optimize etmek ve toplanan verilere göre Facebook kullanıcı grupları olan özel kitleler oluşturmak, Facebook’ta (Facebook Ads) reklam kampanyalarını hedeflemek için kullanılır. Bu amaçla, farklı uç cihazların size veya evinize ait olup olmadığı da belirlenebilir.

Facebook, verilerinizi profil oluşturma ve sizin hakkınızda toplanan diğer verilerle (örneğin Facebook hesabınız aracılığıyla) ilişkilendirme gibi, kendi amaçlarından herhangi biri için kullanabilir. Bir Facebook hizmetine kayıtlıysanız, Facebook toplanan bilgileri hesabınıza atayabilir. Facebook'a kayıtlı olmasanız veya giriş yapmamış olsanız bile, IP adresinizi ve diğer tanımlayıcı özellikleri öğrenebilir ve işleyebilir.

Facebook, verilerin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde de işler. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalabanaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.

Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Facebook tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Facebook'ta veri koruması ve depolama süresi hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/privacy/explanation and https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Facebook'ta ilgi alanına dayalı reklamlar almak istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı veya Facebook ayarlarınızı değiştirerek reklam tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Pinterest Pixel

Rızanızı vermiş olmanız koşuluyla, internet sitesi, sosyal ağ Pinterest'in (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda) dönüşüm izleme teknolojisini, bizim internet sitemize ve içeriğimize/tekliflerimize halihazırda ilgi gösteren bu internet sitesi ziyaretçilerine veya belirli özellikleri olan kişilere (örneğin ziyaret edilen internet sitelerini esas alarak belirlenen bazı konulara veya ürünlere duyulan ilgi ) ve Pinterest üyelerine ilgili reklamları ve teklifleri göstermek için kullanır. Bu amaçla, Pinterest'ten dönüşüm izleme pikseli web sitelerimize entegre edilmiştir. Piksel, IP adresinizi, tarayıcı ve cihaz bilgilerinizi, web sitelerimizde gerçekleştirdiğiniz ziyaretleri ve eylemleri ve sunucu isteğinin tarih ve saatini depolayan bir çerez oluşturur. "Ek A: Pinterest Veri Paylaşımı Eki"nden detaylı bilgi edinebilirsiniz (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pinterest çerezi ile Pinterest, internet sitemize gelen ziyaretçileri reklamların (“Pinterest reklamları” olarak adlandırılır) gösterilmesi için bir hedef grup olarak belirleyebilir. Örneğin, internet sitemizdeki ürünlerimize ilgi gösterdiyseniz, Pinterest'te ürünlerimiz ile ilgili bir reklam görebilirsiniz. Pinterest çerezi ile, kullanıcıların bir Pinterest reklamını tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini görerek ("dönüşüm"olarak adlandırılır) istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla Pinterest reklamlarının etkinliğini de izleyebiliriz.

Pinterest, verilerin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde de işler. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalanamaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.

Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve Pinterest tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Pinterest'te veri koruması ve depolama süresi hakkında detaylı bilgiye şu adresten ulaşılabilir: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Pinterest'te ilgi alanına dayalı reklamlar almak istemiyorsanız, tarayıcı ayarlarınızı veya Pinterest ayarlarınızı değiştirerek reklam tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i) 1PlusX AG Pixel

Onay vermeniz koşuluyla, 1plusX AG (Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, İsviçre) pikselini, web sitemizdeki kullanıcı davranışını değerlendirmek, 1PlusX ile işbirliği yapan diğer reklamverenlerle veri toplamayı sağlamak ve pazarlama etkinliğini değerlendirmek için kullanırız. Bu amaçla cihazınıza bir çerez yüklenir. Çerez, benzer ilgi alanlarını paylaşan kullanıcı gruplarını kümelemek için ziyaret ettiğiniz web siteleri, arama motorları ve kullanılan arama terimleri, web'de gezinme, medya ve reklam etkileşimi davranışlarınız hakkında benzersiz bir çerez kimliği altında bilgi toplar. Çerez ayrıca tarayıcınızın türünü ve dil ayarlarınızı, erişim sürelerinizi ve yönlendiren web sitesi adreslerini de toplar. Toplanan veriler, yeniden tanımlama, yeniden hedefleme ve kişiselleştirme yoluyla kullanıcıyla ilgili reklamları görüntülemek, raporlama ve kampanya optimizasyonu amaçları için kullanılır.

Çerez kimlikleri, çerezleri kendi kullanılan çerezlerle ("çerez eşleşmesi") senkronize edebilen ve üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla reklam dağıtabilen bizim adımıza diğer hizmet sağlayıcılarla değiştirilir. Toplanan verilere dayalı olarak, davranışla ilgili reklamlar tarayıcınızda veya web sitesindeki kişiselleştirilmiş içerikte görüntülenir.

Veri toplanmasına itiraz:

Web sitemizin "Çerez ayarları" bölümündeki "Çerezler" altında çerezleri devre dışı bırakarak, gelecekte geçerli olmak üzere, onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu bilgilerin katılımcı şirketler tarafından kullanılmamasına ilişkin tercihlerinizi öğrenmek isterseniz, http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu ve youradchoices.com adresini ziyaret edin.

j) Sosyal Medya

Çerezler ve farklı sosyal medya ağlarının eklentileri gibi sosyal medya içerik yönetimi hizmetleri, web sayfalarımıza yerleştirilmiştir. İlişkili hizmetler, yalnızca rızanızı verdikten sonra ilgili şirketler (“sağlayıcılar”) tarafından sağlanır. Bu hizmetlerin amacı, içeriğimizi görüntülemenizi ve arkadaşlarınız ve ağlarınızla paylaşmanızı sağlamaktır. Bu sağlayıcılar şunlardır:

 • Facebook, Facebook Inc.1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 tarafından ve Avrupa Birliği'nde Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilmektedir ("Facebook"). Facebook eklentilerine ve görünümlerine genel bakış için: https://developers.facebook.com/docs/plugins adresine gidin
 • Twitter, Twitter Inc.1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD (“Twitter”) tarafından işletilmektedir. Twitter düğmelerine ve görünümlerine genel bir bakış için şu adrese göz atabilirsiniz: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kaliforniya 94043, ABD tarafından ve Avrupa Birliği'nde Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanmaktadır (“Google”). YouTube eklentilerine genel bir bakış için şu adrese göz atabilrsiniz: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram, Facebook Limited, 4 Büyük Kanal Meydanı, Dublin 2, İrlanda (“Instagram”) tarafından sağlanmaktadır. Instagram eklentilerine ve görünümlerine genel bakış için: https://developers.facebook.com/docs/instagram adresine göz atabilirsiniz.
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kaliforniya 94085, ABD ve Avrupa Birliği'nde LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda tarafından sağlanmaktadır (“LinkedIn”). LinkedIn eklentileri ve görünümleri hakkında genel bilgi için şu adrese göz atabilirsiniz: https://developer.linkedin.com/plugins#

Web sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde verilerinize sağlanan korumayı geliştirmek amacıyla, bu sosyal medya hizmetleri “çift-tık düğmeleri" ile uygulanır. Bu entegrasyon şekli, internet sitemizden bu tür araçları içeren bir sayfaya erişirken, sağlayıcıların sunucularına otomatik olarak bağlanmamanızı sağlar. Ancak sosyal medya hizmetlerini etkinleştirir ve böylece veri aktarımına izin verirseniz, tarayıcı sağlayıcıların sunucularına doğrudan bir bağlantı oluşturur. Çeşitli araçların içeriği daha sonra ilgili sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve daha sonra ekranınızda görüntülenir.

Sosyal medya aracı, sağlayıcıya daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz ve sunucu isteğinin tarihi ve saati hakkında bilgi verir. Sosyal medya işlevlerinden herhangi birinin kullanılmasında (örneğin “Paylaş” düğmesine tıklandığında, bir yorum bırakıldığında), bu bilgiler de tarayıcı tarafından doğrudan sağlayıcıya saklanmak üzere iletilecektir. Bu sağlayıcılar, sosyal medya hesabınızda oturum açmamış olsanız bile, verilerinizi analiz, pazarlama, profil oluşturma ve verilerinizi sizin hakkınızda toplanan diğer verilerle (örneğin, ilgili sağlayıcıdaki kullanıcı hesabınız aracılığıyla) ilişkinlendirme gibi kendi amaçlarından herhangi biri için kullanabilirler.

Sağlayıcılar verilerin bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde de işlerler. Avrupa hukukuna göre, ABD yeterli düzeyde veri korumasını garanti etmemektedir. Devlet yetkilileri, kitle denetleme yasaları amacıyla bu verilere erişebilirler. Kişisel verileriniz açıklandıktan sonra, aynı düzeyde korumadan faydalanamaz ve verilerle ilgili haklarınızı kullanamayabilirsiniz.
Henkel internet sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda belirtilen verilerin kullanımını ve sağlayıcılar tarafından daha önce açıklanan işlemeleri kabul etmiş olursunuz.

Sağlayıcılar tarafından verilerin toplanması ve kullanılması hakkında ve bu koşullar altında gizliliğinizi korumak için kullanabileceğiniz haklar ve olanaklar hakkında daha fazla bilgi, sağlayıcıların veri koruma / gizlilik politikalarında bulunabilir:

Facebook tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://twitter.com/en/privacy

Google tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

Instagram tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn tarafından yayınlanan veri koruma / gizlilik politikası: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Veri toplanmasına itiraz:

İnternet sitemizdeki çerezleri 'Çerezler' altındaki 'Çerez ayarları'ndan devre dışı bırakarak rızanızı istediğiniz zaman ve geleceğe etkili olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı veya sosyal medya platformu ayarlarınızı değiştirerek tercihlerinizi de ayarlayabilirsiniz..

6. Commerce Connector

Web sitemizde Şimdi Satın Al Düğmesini kullanıyoruz. Şimdi Satın Al Butonu, Commerce Connector tarafından sağlanır ve denetlenir.

7. Veri Sahibi Haklarınız/Veri Koruma Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Henkel, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlarıyla ağ güvenliği, şifreleme, güvenlik duvarları, fiziki güvenlik önlemleri, gizlilik taahhütleri dahil ve bunlarla sınılı olmamak üzere ilgili teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin turkhenkel@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:
TÜRK HENKEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No: 8 Buyaka İki Sitesi C Blok, Kat 10-14 Tepeüstü Ümraniye
34771, İstanbul Türkiye