Skip to Content

Dostawca usług/ dane firmy:

Henkel Polska sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, PL
NIP 5252624369

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000567666
Kapitał zakładowy 1 661 694 000 PLN