Skip to Content

PRIVATUMO PATVIRTINIMAS

1. Bendra informacija

Henkel AG & Co. KGaA, toliau Henkel, gerbia kiekvieno asmens, kuris lankosi mūsų svetainėje, privatumą. Norime Jus informuoti, kokius duomenis renka Henkel ir kaip jie naudojami. Taip pat sužinosite, kaip galite pasinaudoti savo duomenų subjektų teisėmis.

Bet kokie šio duomenų apsaugos pareiškimo pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje. Tokiu būdu galėsite sužinoti, kokius duomenis renkame ir kaip tokius duomenis naudojame.
Šis duomenų apsaugos pareiškimas netaikomas svetainėms, pasiekiamoms per Henkel svetainių hipersaitus.

2. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas ir tvarkymas

Atsakingo subjekto pavadinimas: Henkel AG & Co. KGaA

Atsakingo subjekto adresas: Henkelstrasse g. 67, 40589 Diuseldorfas, Vokietija

Henkel naudoja asmeninius duomenis, visų pirma, siekdami pateikti šią svetainę vartotojams. Bet koks tolesnis duomenų tvarkymas vykdomas tik pagal kitas įstatymų nustatytas pareigas ar leidimus arba jei atitinkamas vartotojas sutinka su Henkel sąlygomis. Henkel saugo ir apdoroja duomenis specialiai šiais tikslais:

Kai vartotojai lankosi svetainėje, Henkel automatiškai renka ir saugo tam tikrus duomenis. Tai apima: atitinkamam galutiniam įrenginiui priskirtą IP adresą arba įrenginio ID, kurio mums reikia norint perduoti prašomą turinį (pvz., konkretų turinį, tekstus, vaizdus ir produkto informaciją, taip pat duomenų failus, pateiktus atsisiųsti ir pan.), vartotojų aktyvumą svetainės kontekste, atitinkamo galutinio įrenginio tipą, naudojamą naršyklės tipą, taip pat naudojimo datą ir laiką.

Henkel šią informaciją saugo ne ilgiau kaip 7 dienas, kad atpažintų netinkamą naudojimą ir imtųsi atitinkamų veiksmų.

Henkel taip pat naudoja šią informaciją paslaugų pateikimo, funkcijų ir funkcionalumo bei bendrųjų administravimo darbų tobulinimui.

Be to, Henkel nedelsdami ištrina arba anonimizuoja naudojimo duomenis, įskaitant IP adresus, kai tik jie nebereikalingi minėtiems tikslams.

Duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, kurios šias operacijas pagrindžia remiantis tuo, kad (1) tvarkymas būtinas norint pateikti svetainę; arba (2) Henkel turi itin svarbų teisėtą interesą užtikrinti ir pagerinti svetainės funkcionalumą ir sklandų darbą, ir kad tai būtų pritaikyta vartotojų poreikiams.

Surinktų duomenų gavėjais gali būti atsakingų vidaus skyrių nariai, kitos Henkel susijusios įmonės, išoriniai paslaugų teikėjai (pvz. duomenų saugojimo ir turinio tvarkymo, rinkodaros agentūros, kiti trečiųjų šalių teikėjai, jei tai reikalinga jų teikiamoms paslaugoms), valdžios institucijos, vykdančios savo pareigas ir įgaliojimus, pavyzdžiui, gavę oficialų prašymą arba, jei to reikia norint nustatyti, įgyvendinti ar apginti Henkel teises, ir dabartiniai ar būsimi Henkel įmonių klientai verslo sandorio, pavyzdžiui, pardavimo, susijungimo ar įsigijimo atveju.

3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas

a) Vartotojų prašymų lentelė

Savo kontaktinius duomenis galite pateikti per mūsų kontaktų formą. Mes naudosime Jūsų duomenis atsakydami į Jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymais nustatytomis nuostatomis, kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra reikalingas Jūsų prašymo administravimui.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

b) Loterijos

Dalyvaudami loterijoje, kurią retkarčiais pasiūlome savo svetainėje, galbūt nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Mes naudosime Jūsų duomenis loterijos vykdymo tikslais.

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai įteikiami prizai ar vykdoma loterija.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų numatytomis nuostatomis, kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra būtinas loterijos vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

c) Produkto testavimas

Galite pateikti savo kontaktinius duomenis ir savo adresą, dalyvaudami produktų testavimuose. Mes naudosime Jūsų duomenis testavimo atlikimo tikslais.

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus produkto testavimo tikslais.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų numatytomis nuostatomis kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra būtinas produkto testavimo vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

d) Internetinis seminaras

Galite pateikti savo kontaktinius duomenis, pvz., savo el. pašto adresą, dalyvaudami internetiniuose seminaruose. Mes naudosime Jūsų duomenis internetinio seminaro organizavimo tikslais.

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus internetinio seminaro tikslais.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų numatytomis nuostatomis, kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra būtinas internetinio seminaro vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

e) Apklausos

Galite pateikti savo kontaktinius duomenis, pvz., savo el. pašto adresą, dalyvaudami apklausoje. Mes naudosime Jūsų duomenis apklausos organizavimo tikslais.

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus apklausos vykdymo tikslais.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų numatytomis nuostatomis, kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra būtinas apklausos vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

f) Pokalbių robotas

Mūsų pokalbių robotą galima naudoti neįvedus papildomų asmens duomenų, tačiau galbūt pateikėte papildomų asmens duomenų, įvesdami į teksto lauką. Jūsų duomenis naudojame tik atsakydami į Jūsų užklausą. Mes galime anonimizuoti Jūsų užklausą, kad išsaugotume ją proceso patobulinimui.

Mes neperduosime Jūsų duomenų jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai pateiksime atsakymą į Jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų numatytomis nuostatomis, kurios pagrindžia tokius veiksmus tuo, kad tvarkymas yra būtinas pateikiant atsakymą į Jūsų užklausą.

Jei nedavėte sutikimo ilgiau saugoti duomenis, pvz., mūsų santykių su klientais administravimo metu, mes saugosime duomenis ne ilgiau, nei reikia, kad įvykdytume aukščiau minėtą tikslą arba tiek, kiek reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

4. Sutikimas / sutikimo atšaukimas

a) Ryšių su klientais / vartotojais valdymas / internetinės bendruomenės

Galbūt davėte sutikimą, kad Henkel tvarkytų

 • Jūsų kontaktinius duomenis, kuriuos galbūt pateikėte Henkel,
 • Jūsų elektroninio ryšio su Henkel turinį ir atitinkamas sąlygas, pavyzdžiui, kontaktinę informaciją ar el. pašto adresą,
 • Jūsų Henkel interneto svetainių naudojimą,
 • duomenis apie Jūsų dalyvavimą Henkel mokymuose internetu,
 • veiklą Henkel socialinių tinklų svetainėse (tinklaraščiuose, Facebook gerbėjų puslapiuose ir kt.)

Henkel ryšių su klientais / vartotojais valdymo / internetinės bendruomenės sistemoje tikslais:

 • Advertising (by post, in browser, in-app and as specified below if you provide an additional consent)
 • Rendering technical advice such as usage of products or technologies, market research, and providing online services such as eLearning, webinars
 • Communication in relation to events
 • Conducting surveys

Pasirinktų tikslų pasiekimui Henkel gali

 • susieti aukščiau išvardytus duomenis su kitais duomenimis, kuriuos Henkel galėjo teisėtai rinkti apie Jus, pavyzdžiui, iš loterijų ar kitos svetainės veiklos
 • analizuoti duomenis, siekiant nustatyti tinkamas reklamos priemones

Šios analizės atlikimui Henkel taiko automatizuotą metodiką, kuri padeda teikti pardavimų potencialiems klientams pirmenybę. Kontaktai skirstomi į kategorijas pagal jų veiklą internete ir ne internete. Atsižvelgiant į kategoriją, kuriai jie priskiriami, ir vietą, kur jie yra, kontaktai paskiriami parduodantiesiems ir gaunama skirtinga informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, taip pat reklaminė medžiaga.

Galite duoti sutikimą, kad Henkel galėtų perduoti Jūsų asmens duomenis GFK šiuo tikslu:

 • kontaktų adresų derinimui ir atnaujinimui

Duomenis saugosime tik tol, kol galios sutikimas arba tol, kol to reikalaujama, jei taikomos įstatymų numatytos išsaugojimo prievolės.

Galite bet kada atšaukti sutikimą, kuris įsigalioja ateityje, pavyzdžiui, spustelėdami atitinkamą hipersaitą, pateiktą patvirtinimo el. laiške, arba spustelėdami [ČIA]. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo.

b) Reklama elektroniniu paštu

Galbūt taip pat patvirtinote sutikimą, kad Henkel gali susisiekti su Jumis dėl „Henkel Adhesive Technologies“ pasiūlymų, produktų ir paslaugų elektroniniu paštu (el. laišku, SMS, MMS, trumpąja žinute) ir (arba) telefonu.

Jūsų duomenis naudosime taip, kaip nurodyta aukščiau šio duomenų apsaugos pareiškimo skyriuje 4.a), siekiant teikti Jums atitinkamas reklamos priemones.

Galite bet kada atšaukti sutikimą, kuris įsigalioja ateityje, pavyzdžiui, spustelėdami atitinkamą hipersaitą, pateiktą patvirtinimo el. laiške, arba spustelėdami [ČIA]. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo.

5. Slapukai, pikseliai, pirštų atspaudai ir panašios technologijos

Šioje svetainėje naudojami slapukai ir panašios technologijos. Slapukai yra nedideli duomenų blokai, kuriuos Jūsų naršyklė laikinai išsaugo Jūsų kompiuterio standžiajame diske, ir kurie yra būtini, norint naudotis mūsų svetaine. Slapuke dažnai yra unikalus atpažinimo elementas, kuris atsitiktine tvarka sugeneruojamas kaip skaičius ir saugomas Jūsų įrenginyje. Kai kurių galiojimo laikas baigiasi Jūsų svetainės sesijos pabaigoje; kiti Jūsų įrenginyje lieka ilgiau. Techniškai būtini slapukai bus naudojami automatiškai. Kiti slapukai (ar panašios technologijos) bus naudojami tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą.

Yra įvairių tipų slapukai. Pirmosios šalies slapukai yra tie, kuriuos naudoja aplankyta svetainė, ir juos gali perskaityti tik ta svetainė. Trečiųjų šalių slapukai yra tie, kuriuos pateikia kitos organizacijos, kurias įtraukiame įvairioms paslaugoms. Pavyzdžiui, įtraukiame išorinius analizės paslaugų teikėjus, kurie mūsų vardu pateikia slapukus, norėdami pranešti mums, kas mūsų svetainėje patinka ar nepatinka. Be to, Jūsų lankomoje svetainėje gali būti įterptojo turinio, pavyzdžiui, YouTube, kuris savo ruožtu gali nustatyti savo slapukus.

Pikselis paprastai yra ne didesnis kaip 1 pikselio x 1 pikselio skaidraus vaizdo vienetas, naudojamas svetainėje norint rinkti tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, prieigos laikas arba anksčiau nustatyti slapukai turinio suasmeninimui arba kad naršymas taptų efektyvesnis ir lengvesnis. Jie dažnai naudojami kartu su slapukais, nes pikseliai generuoja ir valdo slapukus.
Jei duosite sutikimą, svetainė kaups duomenis apie įrenginio operacinę sistemą, naršyklę, kalbą, įdiegtus šriftus, IP adresą, papildinius ir kitą informaciją. Tokiu būdu prietaisas gali būti iš naujo atpažįstamas vartotojui svarbiais rinkodaros tikslais.

Daugiau informacijos apie slapukus ir kitas mūsų svetainės naudojamas technologijas bei jų tikslus galite rasti mūsų svetainės skiltyse „Slapukai“ ir „Slapukų nustatymai“. Čia taip pat galite bet kada atšaukti savo sutikimą, išjungdami atitinkamą slapukų nustatymą.
Jūsų nuostata nustatoma pavadintam domenui, kiekvienai naršyklei ir įrenginiui. Todėl, jei lankotės mūsų svetainėje namuose ir darbe, ar naudojate skirtingas naršykles, turite atsisakyti duomenų saugojimo atskirame įrenginyje ar naršyklėje.

a) „Mapp Intelligence“ (anksčiau „Webtrekk“)

Jei duosite sutikimą, ši svetainė rinks ir saugos duomenis rinkodaros ir optimizavimo tikslais, naudojant „Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH“ technologiją, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlynas, Vokietija, kuri yra įsikūrusi Vokietijoje. Šiuo tikslu Jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas surinks tokius duomenis, kaip naršyklės ir įrenginio informacija, Jūsų IP adresas, aplankytos svetainės ir prieigos laikas. Šie duomenys yra saugomi ir toliau tvarkomi remiantis anoniminiais ar pseudoniminiais vartotojų profiliais (atsižvelgiant į atitinkamą technologiją ir paslaugą). Šie vartotojų profiliai yra saugomi slapukuose ar kitose panašiose technologijose, kaip nurodyta aukščiau. Be duomenų, surinktų prisijungus prie svetainės (kaip nurodyta aukščiau), taip pat gali būti informacija, susijusi su svetaine, kurią naudojate pasiekti mus, su svetainėmis, kuriose lankotės būdami prisijungę prie mūsų, ir, jei taikoma, su bet kokiais paieškos terminais, kuriuos naudojate norėdami rasti mūsų svetainę.

Be aiškaus mūsų vartotojų sutikimo, duomenys, surinkti naudojant „Mapp“ technologijas, nėra naudojami asmeniškai identifikuojant lankytoją ir nėra derinami su jokiais kitais asmens duomenimis apie atitinkamą vartotoją.

Daugiau informacijos apie žiniatinklio stebėjimą rasite mūsų teikėjo „Duomenų apsaugos politikoje“: https://mapp.com/privacy/

Prieštaravimas rinkti duomenis

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainės skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, tačiau vis dėlto Jums nepatogu naudoti „Mapp Intelligence“ slapuką, galite spustelėti šią nuorodą (https://mapp.com/opt-out-mapp/) ir nustatyti slapukų atsisakymą. Slapukas nustatomas nurodytam domenui, atskirai naršyklei ir įrenginiui. Todėl, jei lankotės mūsų svetainėje namuose ir darbe, ar naudojate skirtingas naršykles, turite atsisakyti duomenų saugojimo atskirame įrenginyje ar naršyklėje.

b) „Google Ads“

Jei duosite sutikimą, ši svetainė naudos „Google Ads“ – paslaugą, kurią teikia Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow g., Dublinas 4, Airija (Google), siekiant įvertinti reklamavimo priemonių veiksmingumą ir vėl su Jumis susisiekti. Kai lankotės mūsų svetainėje, „Google Ads“ įdiegia slapuką Jūsų įrenginyje. Naudojant šį slapuką Google apdoroja Jūsų įrenginio sugeneruotą informaciją apie naudojimąsi mūsų svetaine, sąveiką su mūsų svetaine ir reklamavimo priemones, taip pat Jūsų IP adresą, naršyklės informaciją, Jūsų anksčiau lankytas svetaines ir prieigos datą bei laiką, siekiant analizuoti ir vizualizuoti mūsų skelbimų pasiekiamumo priemones ir rodyti suasmenintus skelbimus. Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galutiniai prietaisai priklauso Jums ar Jūsų namų ūkiui. Naudojant „Pakartotinę rinkodarą“, mūsų svetainės vartotojus galima iš naujo identifikuoti ir atpažinti kitose Google reklamavimo tinklo svetainėse (pvz., Google paieškoje ar YouTube) ir pateikti pritaikytus skelbimus pagal jų interesus.

Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduota Google ir saugoma JAV serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.
Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu Google tvarkymu.

Daugiau informacijos apie privatumą „Google“ paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, tačiau nenorite gauti individualizuotos reklamos, informacijos, apie tai, kaip individualiai pritaikyti reklamavimo nustatymus naudojant Google, rasite šioje nuorodoje (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Taip pat galite įdiegti atsisakymo papildinį (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c) Google Analytics

Jei duosite sutikimą, ši svetainė naudos „Google Analytics“, interneto analizės paslaugą, kurią teikia Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow g., Dublinas 4, Airija) ir Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV) (Google). Šiuo tikslu Jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas rinks tokius duomenis, kaip naršyklės ir įrenginio informacija, Jūsų IP adresas, aplankytos svetainės, serverio užklausos data ir laikas, kad būtų galima įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu svetainės teikėjui. Slapukas taip pat renka informaciją apie vartotojų sąveiką su skelbimais (spustelėjus teksto skelbimą ar peržiūrint reklaminį vaizdo įrašą).

Surinktus duomenis Henkel naudos kampanijų optimizavimui, pakartotinam reklamų taikymui ir suasmeninimui. Šiuo tikslu slapukai, kuriuos Google saugo Jūsų įrenginyje, viena vertus, leidžia pakartotinai taikyti reklamą Jums (pvz., „Google Ads“ taikymo srityje) Google svetainėse, o kita vertus (pvz., „Google Campaign Manager 360“ srityje) – mūsų svetainėse, atsižvelgiant į Jūsų interesus, kai lankotės kitų partnerių svetainėse. Šiuo tikslu Jūsų naršyklė identifikuojama pristatant reklamą ir priskiriama tikslinei grupei. Ši informacija naudojama norint rodyti Jums aktualią ir dominančią reklamą.

„Google“ (duomenų valdytojas) gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per Jūsų Google paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduota Google ir saugoma JAV serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.

Mes aktyvavome IP anonimizavimą, tai reiškia, kad Google sutrumpins / anonimizuos paskutinių IP adresų aštuntuką Europos Sąjungos valstybėms narėms, taip pat kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalims. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas ir sutrumpinamas Google JAV serveriuose.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu Google tvarkymu.

Daugiau informacijos apie privatumą Google paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, tačiau nepageidaujate „ Google Analytics“ slapukų, panaudokite šią nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) ir atsisiųskite bei įdiekite naršyklės papildinį, kad išjungtumėte „Google Analytics“ duomenų rinkimą ir naudojimą (slapukai ir IP adresas).

d) „Google Optimize 360“

Jei duosite sutikimą, savo svetainėje naudosime „Google Optimize 360“ įrankį iš Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). „Google Optimize 360“ analizuoja skirtingų mūsų svetainės variantų naudojimą ir padeda mums pagerinti vartotojų patirtį atsižvelgiant į mūsų vartotojų elgesį svetainėje. „Google Optimize 360“ yra į „Google Analytics“ integruotas įrankis, todėl informacija apie „Google Analytics“, tinka ir šiuo atveju.

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“ arba įdiegdami „Google Analytics“ atsisakymo papildinį (žr. aukščiau).

e) „Adobe Analytics“

Jei duosite sutikimą, šioje svetainėje bus naudojama „Adobe Analytics“ – interneto analizės paslauga, kurią teikia „Adobe Systems Software Ireland Limited“ (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublinas 24, Airija) („Adobe“). Šiuo tikslu Jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Šis slapukas kaups tokius duomenis kaip naršyklės ir įrenginio informacija, Jūsų IP adresas, aplankytos svetainės, serverio užklausos data ir laikas, kad būtų galima įvertinti Jūsų naudojimąsi svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės veiklą svetainės operatoriams ir teikti kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės veikla ir interneto naudojimu svetainės teikėjui.

Adobe (duomenų valdytojas) gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per „Adobe“ paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduodama „Adobe“ ir apdorojama serveriuose Jungtinėje Karalystėje. Šiam trečiosios šalies duomenų perdavimui tinkamas duomenų apsaugos lygis užtikrinamas standartinėmis sutarties nuostatomis, Str. 46 GDPR, laukiant Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo (Str. 46 GDPR).

Mes aktyvavome IP anonimizavimą, o tai reiškia, kad paskutinis IP adresų aštuntukas (paskutinė dalis) iškart paslepiamas, kai „Adobe“ surenkamas IP adresas. Šis anonimizavimas atliekamas prieš tvarkant IP adresą. Statistinei analizei atlikti bus galima tik apytikslė vieta. Atlikus geografinę paiešką, visose „Analytics“ vietose IP adresai maskuojami – pakeičiami :: X.X.X.X.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu „Adobe“ tvarkymu.

Daugiau informacijos apie privatumą „Adobe“ paslaugose skaitykite: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, bet nepageidaujate naudoti „Adobe Analytics“ slapukus, galite naudoti šią nuorodą (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) ir išjungti „Adobe Analytics“ duomenų rinkimą ir naudojimą (slapukai ir IP adresas).

f) „Google Campaign Manager 360“ (anksčiau „DoubleClick“)

Jei duosite sutikimą, naudodami „Google Campaign Manager 360“, mes naudosime paslaugą, kurią teikia Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, kad Jums būtų rodoma atitinkama reklama. Šiuo tikslu Google įdiegia slapuką Jūsų įrenginyje, naudojant Jūsų IP adresą. Be IP adreso, naršyklės ir įrenginio informacijos, aplankytų svetainių ir prieigos laiko, šis slapukas taip pat renka informaciją apie Jūsų naršyklėje rodomą reklamą ir kurias reklamas peržiūrite. Tai leidžia Google ir jų partnerių svetainėms rodyti Jus dominančią reklamą, remiantis apsilankymais ankstesniuose Henkel puslapiuose ar kitose svetainėse. „Campaign Manager“ slapukai naudoja slapyvardį, Jūsų naršyklei priskirtą identifikavimo numerį, kad būtų galima patikrinti ekrane rodomas ir dominančias reklamas. Šiuo tikslu Jūsų naršyklė identifikuojama, kai pateikiama reklama, ir priskiriama tikslinei grupei. Taigi, Google Jūsų įrenginyje išsaugoti slapukai, viena vertus, leidžia pakartotinai taikyti reklamą Jums (pvz., „Google Ads“ taikymo srityje) Google svetainėse, o kita vertus (pvz., „Google Campaign Manager 360“ srityje) – mūsų svetainėse, atsižvelgiant į Jūsų interesus, kai lankotės kitų partnerių svetainėse.

Ši informacija taip pat bus naudojama vertinant Jūsų naudojimąsi svetaine, rengiant ataskaitas apie svetainės veiklą interneto svetainės operatoriams ir teikiant kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas.

Google gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pvz., profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per Jūsų Google paskyrą).

Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą) bus perduota Google ir saugoma JAV serveriuose. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu Google tvarkymu.

Daugiau informacijos apie privatumą Google paslaugose rasite čia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei iš esmės sutinkate naudoti slapukus, bet nepageidaujate naudoti „Google Campaign“ slapukus, galite naudoti šią nuorodą (www.google.com/settings/ads/onweb), kad galėtumėte išjungti Google paslaugą „Campaign Manager“.

g) „Facebook“ pikselis

Jei duosite sutikimą, mes naudosime „Facebook Pixel“, kurį teikia Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija) ir Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija, 94025 JAV) (Facebook). Šis įrankis leidžia mums analizuoti ir suasmeninti mūsų reklamas, atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, kad galėtume pateikti specialiai Jums pritaikytą reklamą. Tuo tikslu pikselis renka Jūsų IP adreso, naršyklės informaciją, apsilankymus ir veiksmus, kuriuos atliekate mūsų svetainėse, Facebook-ID ir serverio užklausos datą bei laiką. Žr. 1a skyrių „Facebook verslo įrankių sąlygos" (https://www.facebook.com/legal/technology_terms), norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenis, kuriuos bendrinate su mumis, naudodami verslo įrankius, pvz., „Pixel“.

Surinkti duomenys naudojami kampanijų optimizavimui ir siekiant sukurti pasirinktines auditorijas, kurios yra Facebook vartotojų grupės, remiantis surinktais duomenimis, nukreipti į Facebook reklamų kampanijas (Facebook Ads). Šiuo tikslu taip pat galima nustatyti, ar skirtingi galutiniai prietaisai priklauso Jums ar Jūsų namų ūkiui.

Facebook gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per Jūsų Facebook paskyrą). Jei esate užsiregistravę Facebook paslaugose, Facebook gali priskirti surinktą informaciją prie Jūsų paskyros. Net jei nesate užsiregistravę Facebook ar nesate prisijungę, jie gali sužinoti ir tvarkyti Jūsų IP adresą ir kitas identifikavimo funkcijas.

Facebook duomenys iš dalies tvarkomi ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu Facebook tvarkymu.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir saugojimo laiką Facebook galite rasti: https://www.facebook.com/privacy/explanation ir https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei nenorite gauti Facebook reklamų pagal pomėgius, galite koreguoti reklamos nustatymus, pakeisdami naršyklės nustatymus arba Facebook nustatymus (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) „Pinterest“ pikselis

Jei duosite sutikimą, svetainė naudos socialinio tinklo Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd floor, Fenian g., Dublinas 2, Airija) konversijų stebėjimo technologiją, kad Pinterest galėtų rodyti atitinkamas reklamas ir pasiūlymus prisijungusiems, kurie jau domėjosi mūsų svetaine ir turiniu / pasiūlymais arba turi tam tikrų būdingų bruožų (pvz., susidomėjimas tam tikromis temomis ar produktais, nustatyti pagal aplankytas svetaines) ir yra Pinterest nariai. Šiuo tikslu mūsų svetainėse yra integruotas vadinamasis Pinterest konversijų stebėjimo taškas. Pikselis sukuria slapuką, kuriame saugomas Jūsų IP adresas, naršyklės ir įrenginio informacija, apsilankymai ir veiksmai, kuriuos atliekate mūsų svetainėse, taip pat serverio užklausos data ir laikas. Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Exhibit A: Pinterest Data Sharing Addendum“ (A demonstravimas: Pinterest duomenų dalijimosi priedas) (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Naudojant Pinterest slapuką, Pinterest gali nustatyti mūsų svetainės lankytojus kaip tikslinę reklamų rodymo grupę (vadinamuosius „Pinterest ads“). Pavyzdžiui, jei susidomėjote mūsų produktais mūsų svetainėje, galite matyti mūsų produktų reklamą Pinterest. Naudodami Pinterest slapuką taip pat galime stebėti Pinterest reklamų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę, spustelėjus Pinterest reklamą (vadinama „konversija“).

Pinterest gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pavyzdžiui, profiliuojant ir susiejant Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pavyzdžiui, per Jūsų Pinterest paskyrą). Jei esate užsiregistravę Pinterest, Pinterest gali priskirti surinktą informaciją Jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę Pinterest arba neprisijungėte, jie gali sužinoti ir tvarkyti Jūsų IP adresą ir kitas identifikavimo funkcijas.

Pinterest duomenys iš dalies apdorojami ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.

Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu ir su aukščiau aprašytu Pinterest tvarkymu.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir saugojimo laiką Pinterest galite rasti: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei nenorite gauti Pinterest reklamų pagal pomėgius, galite koreguoti reklamos nustatymus, pakeisdami naršyklės nustatymus arba Pinterest nustatymus (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

i) „1PlusX AG“ pikselis

Jei duosite sutikimą, mes naudosime „1plusX AG“ (Technoparkstrasse 1, 8005 Ciurichas, Šveicarija) pikselį, kad įvertintume vartotojų veiksmus mūsų svetainėje, įgalintume kaupti duomenis su kitais reklamuotojais, kurie bendradarbiauja su „1PlusX“, ir kad įvertintume rinkodaros efektyvumą. Šiuo tikslu Jūsų įrenginyje įdiegiamas slapukas. Slapukas renka informaciją apie Jūsų aplankytas svetaines, paieškos sistemas ir naudojamus paieškos terminus, Jūsų naršymą internete, žiniasklaidos ir reklamos sąveikos veiksmus pagal unikalų slapuko ID, kad būtų galima sugrupuoti panašių interesų turinčias vartotojų grupes. Slapukas taip pat renka Jūsų naršyklės tipo ir kalbos nustatymus, prieigos laiką ir nuorodas į svetainės adresus. Surinkti duomenys naudojami rodyti vartotojui aktualią reklamą pakartotinai identifikuojant, taikant iš naujo ir individualizuojant, teikiant ataskaitas ir optimizuojant kampanijas.

Mūsų vardu slapukų ID keičiamasi su kitais paslaugų teikėjais, kurie gali sinchronizuoti slapukus su savo naudojamais slapukais („slapukų atitiktis“) ir platinti reklamą trečiųjų šalių svetainėse. Remiantis surinktais duomenimis, su veiksmais susijusi reklama rodoma Jūsų naršyklėje arba suasmenintame turinyje svetainėje.

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šią praktiką ir sužinoti, kaip pasirinkti, kad šios informacijos nenaudotų dalyvaujančios kompanijos, apsilankykite: http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu ir youradchoices.com.

j) Socialiniai tinklai

Socialinių tinklų turinio valdymo paslaugos, pavyzdžiui, slapukai ir skirtingų socialinės žiniasklaidos tinklų papildiniai, yra įterpti į mūsų tinklalapius. Susijusias paslaugas teikia atitinkamos kompanijos („teikėjai“) tik po to, kai Jūs sutinkate. Šių paslaugų tikslas yra suteikti Jums galimybę peržiūrėti ir dalytis mūsų turiniu su draugais ir tinklais. Šie teikėjai yra:

 • • Facebook, valdomas Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, JAV, o ES – Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija (Facebook). Norėdami peržiūrėti Facebook papildinių ir jų išvaizdos apžvalgą, junkitės: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter, valdomas Twitter Inc., 1355 Market g., Suite 900, San Franciskas, CA 94103, JAV (Twitter). Twitter mygtukų ir jų išvaizdos apžvalgą rasite apsilankę: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube, teikiamas Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, JAV, o ES – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow g., Dublinas 4, Airija (Google). Norėdami peržiūrėti YouTube papildinių apžvalgą, junkitės: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram, teikiamas Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija (Instagram). Norėdami peržiūrėti Instagram papildinius ir jų išvaizdą, junkitės: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIn, teikiamas LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornija 94085, JAV, o ES – LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublinas 2, Airija (LinkedIn). Norėdami peržiūrėti LinkedIn papildinius ir jų išvaizdą, junkitės: https://developer.linkedin.com/plugins#

Siekiant sustiprinti Jūsų duomenų apsaugą, kai lankotės mūsų tinklalapiuose, šios socialinių tinklų paslaugos yra įgyvendinamos kaip „2 paspaudimų mygtukai“. Ši integracijos forma užtikrina, kad, kai prisijungsite prie mūsų svetainės puslapio, kuriame yra tokie įrankiai, nebūsite automatiškai prijungiami prie teikėjų serverių. Tik jei aktyvuosite socialinių tinklų paslaugas ir leisite perduoti duomenis, naršyklė sukurs tiesioginę nuorodą į teikėjų serverius. Tada atitinkamas paslaugų teikėjas perduoda įvairių įrankių turinį tiesiai į Jūsų naršyklę ir tuomet matomas ekrane.

Socialinių tinklų įrankis nurodo paslaugų teikėjui Jūsų anksčiau lankytas svetaines, Jūsų IP adresą, naršyklės informaciją ir serverio užklausos datą ir laiką. Pasinaudojus bet kuria socialinių tinklų funkcija (pvz., spustelėjus mygtuką „Bendrinti“, paliekant komentarą), naršyklė šią informaciją taip pat perduos tiesiogiai teikėjui, kad šis galėtų ją išsaugoti. Tie teikėjai gali naudoti Jūsų duomenis bet kokiems savo tikslams, pvz., analizei, rinkodarai, profiliams kurti ir susieti Jūsų duomenis su kitais apie Jus surinktais duomenimis (pvz., per Jūsų vartotojo paskyrą atitinkamam teikėjui), net jei nesate prisijungę prie savo paskyros socialiniuose tinkluose.

Teikėjai duomenis iš dalies tvarko ir JAV. Pagal Europos įstatymus JAV negarantuoja tinkamo duomenų apsaugos lygio. Valstybinės valdžios institucijos gali turėti prieigą prie šių duomenų dėl masinio stebėjimo įstatymų. Kai bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, jiems nebus taikoma tokia pati apsauga ir galbūt negalėsite naudotis savo teisėmis, susijusiomis su duomenimis.
Leisdami slapukus Henkel svetainėje, sutinkate, kad paslaugų teikėjai naudotų aukščiau nurodytus duomenis ir tvarkytų aukščiau aprašytu būdu.

Daugiau informacijos apie paslaugų teikėjų renkamus duomenis ir jų naudojimą bei teises ir galimybes apsaugoti Jūsų privatumą tokiomis aplinkybėmis galite rasti teikėjų duomenų apsaugos / privatumo politikoje:

Facebook skelbiama duomenų apsaugos / privatumo politika: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter skelbiama duomenų apsaugos / privatumo politika: https://twitter.com/en/privacy

Google skelbiama duomenų apsaugos / privatumo politika: https://policies.google.com/privacy

Instagram skelbiama duomenų apsaugos / privatumo politika: https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn skelbiama duomenų apsaugos / privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą, kas galios ateityje, išjungdami slapukus mūsų svetainėje skiltyje „Slapukai“ – „Slapukų nustatymai“. Taip pat galite koreguoti savo nuostatas pakeisdami naršyklės nustatymus arba socialinių tinklų platformos nustatymus.

6. „Commerce Connector“

Savo svetainėje naudojame mygtuką „Pirkti dabar“. Mygtuką „Pirkti dabar“ teikia ir valdo „Commerce Connector“.

7. Jūsų duomenų subjekto teisės / duomenų apsaugos pareigūnas

Bet kada galite patvirtinti teisę naudoti Jūsų duomenis. Be to, jei laikomasi atitinkamų reikalavimų, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 • Teisė taisyti
 • Teisė ištrinti
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 • Teisė pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai
 • Teisė perkelti duomenis (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)

Prieštaravimas rinkti duomenis:

Jei tvarkote veiklą, susijusią su Jūsų asmens duomenimis, kuri vykdoma remiantis teisėtu Henkel interesu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti tokiam Jūsų asmens duomenų tvarkymui dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija. Henkel sustabdys šį duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai Henkel gali įrodyti svarbias duomenų tvarkymo priežastis, kai reikalinga apsaugai ir kai jos svaresnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra reikalingas teisinių ieškinių pareiškimui, jų vykdymui ar gynybai.

Davę sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, galėsite jį bet kada atšaukti ir tai galios ateityje.

Tokiais atvejais arba jei turite kitų klausimų ar pageidavimų dėl savo asmens duomenų, prašome atsiųsti el. laišką arba laišką mūsų duomenų apsaugos pareigūnui Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany (el. paštas: Datenschutz@henkel.com).