Skip to Content

TIRÁŽ

Poskytovateľ služieb:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Registrovaná kancelária:

Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa: 

820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

DIČ:

SK 2020325384

E-mail kontakt: 

zuzana.kanuchova@henkel.com