Skip to Content

ALS LEIDER OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID WILLEN WIJ PIONIERSWERK VERRICHTEN OP HET GEBIED VAN NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR DUURZAME SALONS, TERWIJL WIJ ONS BEDRIJF OP VERANTWOORDE WIJZE BLIJVEN VORMGEVEN EN ONS ECONOMISCH SUCCES VERGROTEN.

Sustainability

Wij geven om mensen en om de planeet en wij zetten ons in voor de ontwikkeling van beide. Als een toonaangevend wereldwijd bedrijf spelen wij een belangrijke rol in deze zoektocht.

Door ons kappersvak, onze grootte, ons bereik en onze middelen te gebruiken om nieuwe en efficiënte manieren te vinden om te doen waar we van houden - creëren we nieuwe kansen en een positieve impact op het leven van onze klanten, hun bedrijf en hun gemeenschap, zodat we zowel professionele als persoonlijke voldoening op de lange termijn kunnen leveren.

Samen geven we vorm aan een mooiere toekomst.

SAMEN MET U WILLEN WE IMPACT CREËREN IN DE HELE VALUE CHAIN.

ONTDEK DE 5 PIJLERS VAN ONZE DUURZAME AANPAK

/ 1

DUURZAME VERPAKKING

/ 2

VERANTWOORDE INGREDIËNTEN

/ 3

KLIMAATIMPACT
Social Impact

/ 4

SOCIALE IMPACT
Sustainable hairdresser

/ 5

SUSTAINABLE 
HAIRDRESSER

/ 1

DUURZAME VERPAKKING

Sustainability

/ MEER INFORMATIE

Voortbouwend op onze vooruitgang en activiteiten op het gebied van duurzaam verpakken, blijven wij onze verpakkingsvoetafdruk verbeteren in overeenstemming met onze nieuwe ambitieuze doelstellingen voor 2025 met als visie te streven naar 100% circulaire verpakkingen tegen 2030.

Als uw Partner in Craft bieden wij u een grote verscheidenheid aan professionele haarproducten. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en stellen onszelf concurrerende verpakkingsdoelstellingen voor 2025:

 • 100% van onze verpakking bij Schwarzkopf Professional zal ontworpen zijn met het oog op recycleerbaarheid of herbruikbaarheid.*
 • Wij streven ernaar de hoeveelheid nieuw plastic uit fossiele bronnen in onze producten met 50% te verminderen. We zijn van plan dit te bereiken door het aandeel gerecycleerd plastic te verhogen tot meer dan 30%, door het plasticvolume te verminderen en door in toenemende mate plastic op biologische basis te gebruiken.
 • Wij willen helpen voorkomen dat afval in het milieu terechtkomt. Om dit te bereiken, steunen wij initiatieven op het gebied van afvalbeheer en recycling. Wij investeren in innovatieve oplossingen en technologieën om gesloten kringlopen te bevorderen.

Daarnaast streven wij ernaar dat 100% van het papier en karton dat wij gebruiken voor verpakkingen, gemaakt is van gerecycled materiaal of, waar nieuwe vezels nodig zijn, afkomstig is van verse vezels afkomstig uit duurzame bosbouw.

*Exclusief producten waarvan de ingrediënten of residu's de recyclebaarheid kunnen beïnvloeden of de recyclingstromen kunnen vervuilen.

/ ONZE PRESTATIES

We zijn op reis. Samen! We hebben allemaal nog een lange weg te gaan. Maar elke stap telt om ons dichter bij een duurzamere salon business te brengen. Laat je inspireren door onze laatste stappen:

/ 2

VERANTWOORDE INGREDIËNTEN

/ ONZE DOELSTELLINGEN

In ons streven om de natuur te beschermen, ontwikkelen wij producten met zuivere, natuurlijke ingrediënten, die op verantwoorde wijze zijn verkregen. Zo willen wij onze klanten meer waarde bieden met hoge prestaties bij een kleinere ecologische voetafdruk.

  • Onze producten worden met de grootste zorg ontwikkeld en vervaardigd.
  • Wij testen onze cosmetische producten niet op dieren. Dit geldt voor ons gehele professionele haarverzorgingsassortiment.
  • Sinds maart 2013 verbiedt de cosmeticaverordening het testen van cosmetica en cosmetica-ingrediënten op dieren in de EU. Vanzelfsprekend respecteren, ondersteunen en voldoen wij als bedrijf aan deze verplichting.
  • Last but not least: Al bijna 40 jaar zetten wij ons op allerlei manieren in voor de ontwikkeling en erkenning van alternatieve methoden.
  • Wij zetten onze eigen onderzoeksexpertise in om alternatieve testmethoden te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het kader van Phenion, of in relevante initiatieven voor onderzoekssamenwerking op nationaal of internationaal verenigingsniveau, zoals Cosmetics Europe.
  • Lees meer over ons, ons engagement, het respectieve wettelijke kader en China op onze corporate Site: https://www.henkel.com/brands-and-businesses/beauty-care/research-and-development/animal-testing

   

  lab
  GREEN BEAUTY

  Formules met tot 95% natuurlijk afgeleide ingrediënten en relevante certificaten.

  Hand
  CLEAN BEAUTY

  "Vrij van" formules met optimale producteigenschappen en een focus op transparantie van de ingrediënten.

  / ONZE PRESTATIES

  Als uw Partner in Craft willen we transparant zijn over onze stappen op onze weg naar meer duurzaamheid. Laat u inspireren door onze nieuwste projecten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen...

  / 3

  KLIMAATIMPACT

  / ONZE DOELSTELLINGEN

  Onze uitdaging is meer te produceren met minder middelen en wij hebben langetermijndoelstellingen vastgesteld om ervoor te zorgen dat wij ons in die richting ontwikkelen.

  Onze uitdaging is om meer te produceren met minder hulpbronnen en we hebben langetermijndoelstellingen gedefinieerd om ervoor te zorgen dat we ons in deze richting ontwikkelen.

  • Tegen 2030 willen we een klimaatpositieve koolstofvoetafdruk bereiken voor onze productiesites (scope 1 en 2).
  • In lijn met onze ambitie zullen de sites klimaatpositief worden in termen van hun koolstofbalans wanneer overtollige CO2-vrije energie die we niet nodig hebben voor onze eigen doeleinden, wordt geleverd aan derden.
  • Daarom streven we naar onze bestaande doelstelling om tegen 2030 100% van de elektriciteit die we voor de productie aankopen, te betrekken uit hernieuwbare bronnen.
  • Wij streven nog steeds onze doelstelling na om de koolstofvoetafdruk van onze productiesites tegen 2025 met 65% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2010.
  • We streven er ook naar om tegen 2030 de brandstoffen die we nodig hebben om thermische energie op onze sites op te wekken, te vervangen door CO2-vrije alternatieven zoals biogas of biomassa.
  • Naast onze activiteiten op onze eigen locaties, willen we onze invloed aanwenden op gebieden in onze waardeketen die bijzonder relevant zijn voor de CO2-uitstoot.

  / ONZE PRESTATIES

  Als uw Partner in Craft willen we transparant zijn over onze stappen op onze weg naar meer duurzaamheid. Laat u inspireren door onze nieuwste projecten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

  / 4

  SOCIALE IMPACT

  / ONZE DOELSTELLINGEN

  Wij willen de bestaansmiddelen en het welzijn van onze klanten en hun gemeenschappen verbeteren. Sinds 2010 hebben we een impact op de maatschappij buiten de planeet via ons wereldwijde sociale initiatief Shaping Futures, waarbij we sociaal achtergestelde jongvolwassenen opleiden in het kappersambacht.

  Shaping Futures zet zich in voor een wereld waarin jongvolwassenen hun toekomst optimistisch en met vertrouwen tegemoet kunnen zien, wetende dat ze de vaardigheden hebben om actief bij te dragen aan de maatschappij en hun leven vorm te geven, onafhankelijk van enige externe beperkingen.

  / ONZE PRESTATIES

  Met ons sociaal initiatief Shaping Futures van Schwarzkopf Professional zijn we er trots op dat we samen met u een impact hebben gehad op vele jonge levens.

  / 5

  SUSTAINABLE HAIRDRESSER

  / ONZE DOELSTELLINGEN

  Samen met onze kappers willen wij onze duurzame impact nog groter maken. Wil je weten wat jij kunt doen voor een duurzame toekomst met jouw salon? Bekijk hier onze tips en download de checklists. Samen voor een duurzame toekomst van ons allemaal.

  IGORA Royal tube inside rocket icon
  Kleurtube Recycling

  In de salon maken we gebruik van een grote hoeveelheid kleurtubes. Om deze op een goede manier te kunnen hergebruiken, heeft Schwarzkopf Professional een kleurtube recycling programma opgezet. Via ons kleurtube recycling programma kunnen kappers lege kleurtubes verzamelen in de salon.

  De salon kan hiervoor speciale zakken aanschaffen. Een recycling box en raamsticker worden door Schwarzkopf Professional ter beschikking gesteld.

  Wanneer de zakken gevuld zijn met kleurtubes en eventueel folies (want die kunnen ook mee in de recycling van alumiminum) dan maak je een ophaal verzoek en wij zorgen ervoor dat de tubes gerecycled worden tot aluminium korrels die weer als grondstof dienen voor ander producten. En zo is de cirkel weer rond!

  Doen jullie ook mee met ons kleurtube recycling programma met jullie salon?

  Eco Head Shower Head for Salons
  Reduce

  De Showerhead van Ecoheads biedt een sensationele ervaring voor stylisten die de kleur- en behandelingsresultaten willen verbetereren en tegelijkertijd tijd, water en energie besparen.

  • Bespaar tot 65% water
  • Schoner water
  • Zachter water

  Wij hebben een samenwerking met Eco Head opgezet. Vraag jouw Schwarzkopf Professional contactpersoon naar de mogelijkheden om de Eco Heads aan te schaffen voor jouw salon.

  Meer informatie over de Eco Head Shower Heads.

  Nog vragen?

  WE ZIJN HIER OM U TE HELPEN

  Together. A passion for hair.