Skip to Content

DATA PROTECTION STATEMENT

1. Algemeen

Henkel AG & Co. KGaA, hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel AG & Co. KGaA

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Duitsland

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

3. Verdere verwerking van persoonsgegevens

a) Aanvraagtabel consument

U heeft mogelijk uw contactgegevens ingevoerd via ons contactformulier. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op een antwoord op uw verzoek.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het verwerken van uw verzoek.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

b) Loterijen

U heeft mogelijk uw contactgegevens en uw adres doorgegeven bij deelname aan een loterij die we nu en dan aanbieden op onze website. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de loterij.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij voor het uitdelen van prijzen of voor het uitvoeren van de loterij.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de loterij.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

c) Producttest

U gaf mogelijk uw contactgegevens en uw adres door tijdens deelname aan producttests. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de producttest.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de producttest.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de producttest.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

d) Webinar

U gaf mogelijk uw contactgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres door tijdens deelname aan webinars. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op het aanbieden van de webinar.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de webinar.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is om u de webinar aan te bieden.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

e) Enquêtes

U gaf mogelijk uw contactgegevens, bijvoorbeeld uw e-mailadres door tijdens deelname aan een enquête. We zullen uw gegevens gebruiken met het oog op de uitvoering van de enquête.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij met het oog op de uitvoering van de enquête.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de enquête.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

f) Chatbot

Het is mogelijk om gebruik te maken van onze Chatbox zonder bijkomende persoonsgegevens in te voeren, maar u gaf mogelijk bijkomende persoonsgegevens in door deze in te voeren in het vrije tekstveld. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. Het is mogelijk dat we uw verzoek anoniem maken om het te bewaren met het oog op verbetering van het proces.

We zullen uw gegevens niet aan derden doorsturen, tenzij dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens gebeuren op grond van wettelijke bepalingen die deze activiteiten verantwoorden omdat de verwerking noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur bijvoorbeeld tijdens ons klantenrelatiebeheer (CRM), dan zullen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig om te voldoen aan het bovenvermelde doel of zo lang als nodig indien een wettelijk verplichte bewaring geldt.

4. Toestemming / Intrekken van toestemming

a) Consumenten- / Klantenrelatiebeheer (CRM) / Online Communities

U hebt mogelijk toestemming gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van

 • Uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd
 • De inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten
 • Uw gebruik van Henkel websites
 • Gegevens over uw deelname aan online opleidingen van Henkel
 • Activiteiten op de Social Media sites van Henkel (in Blogs, Facebook Fanpages enz.)

In het kader van het beheer van de relatie klant- /consumenten / online community van Henkel.

Met het oog op:

 • Reclame (per post, in browser, in app en zoals hierna toegelicht indien u een bijkomende toestemming verleent)
 • Het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën
 • Marktonderzoek
 • Het aanbieden van online diensten, zoals eLearning, webinars
 • Communicatie rond evenementen
 • Het uitvoeren van enquêtes

Om de geselecteerde doeleinden te realiseren, mag Henkel:

 • De hierboven vermelde gegevens combineren met andere gegevens die Henkel wettelijk over u kan verzameld hebben, bijvoorbeeld via loterijen of andere activiteiten op de website
 • De gegevens analyseren om de relevante reclamemaatregelen te bepalen

Bij de uitvoering van deze analyse past Henkel geautomatiseerde methodes toe die helpt om leads voor verkoop te prioriteren. Contacten worden gecategoriseerd volgens hun online en offline activiteiten. Op grond van de categorie waaraan ze zijn toegewezen en de locatie, worden de contacten toegewezen aan verkoopmedewerkers en krijgen ze andere informatie over onze producten en diensten en reclamemateriaal.

U heeft mogelijk toestemming gegeven dat Henkel uw persoonsgegevens aan het GFK doorstuurt voor de volgende doeleinden:

 • Afstemmen en bijwerken van de contactadressen

We zullen de gegevens opslaan zolang de toestemming geldig blijft, of zolang nodig in geval van eventuele wettelijke verplichte bewaring.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in hetzij bevestigingsmail, hetzij door te klikken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

b) Reclame via elektronische post

U heeft verder mogelijk uw toestemming gegeven dat Henkel met u contact mag opnemen over aanbiedingen, producten en diensten rond producten uit het assortiment Adhesive Technologies van Henkel via elektronische post (e-mail, sms, mms, instant message) en/of per telefoon.

We zullen uw gegevens gebruiken zoals hierboven toegelicht onder rubriek 4a. van deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in hetzij bevestigingsmail, hetzij door te klikken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

5. Cookies, pixels, vingerafdrukken

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming. Meer informatie over de cookies die gebruikt worden door onze website en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u in ons Cookiebeleid. Daarin vindt u ook informative over de manier waarop u uw toestemming kan intrekken voor toekomstig gebruik.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en computer. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

6. Web Tracking

a) Webtrekk

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden door middel van een technologie van Webtrekk. Deze gegevens worden opgeslagen en verder verwerkt op grond van anonieme of pseudoniem gebruikersprofielen (afhankelijk van de overeenkomstige technologie en dienst in kwestie). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen bij Cookies of andere gelijkaardige technologieën, zoals hierboven toegelicht. Naast de gegevens die worden ingezameld bij toegang tot de website (zoals hierboven toegelicht), kan dit ook informatie bevatten die verband houdt met de website die u gebruikt om ons te bezoeken, de websites die u bezoekt terwijl u zich op onze website bent, en, indien van toepassing, eventuele zoektermen die u gebruikt hebt om onze website te vinden.

Zonder uitdrukkelijke toestemming door onze gebruikers wordt de informatie die verzameld wordt via de Webtrekk-technologieën niet gebruikt om een bezoeker persoonlijk te identificeren en worden deze niet gecombineerd met eventuele andere persoonsgegevens over de betreffende gebruiker.

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

a) U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het inzamelen en bewaren van gegevens door Webtrekk door op de onderstaande link te klikken: Ik teken bezwaar aan tegen gegevensopslag…

Om de Webtrekk web controlling op deze website uit te schakelen is een opt-out cookie opgenomen. De cookie is opgenomen voor het genoemde domein, per browser en computer. Bijgevolg dient u, wanneer u onze website thuis en op het werk bezoekt met verschillende browsers, voor elk toestel of browser de opslag van gegevens te weigeren.

b) U kunt ook bezwaar aantekenen tegen de opslag van cookies, of dit voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We willen er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Voor meer informatie over de web tracking in het Beleid betreffende de bescherming van gegevens van onze provider:… Beleid betreffende de bescherming van gegevens.

b) Google Analytics

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google, Inc. (“Google”).
 Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten.

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS.

Ten behoeve van de websiteprovider zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, en om verslagen op te stellen over activiteit op websites voor website-operatoren en om andere diensten te leveren betreffende activiteit op websites en internetgebruik aan de websiteprovider. 
Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in het bezit van Google.

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens: U kunt ook voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt door uw browserinstellingen te wijzigen of door de browser plugin te downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

c) Google DoubleClick

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven gebruiken we de Google DoubleClick functie op onze website om het gebruik van de website te evalueren en om het voor ons mogelijk te maken voor ons, voor Google en andere adverteerders die samenwerken met DoubleClick om u gebruikersrelevante advertenties te tonen. Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw computer. Deze cookie verzamelt gegevens over de advertenties die getoond worden via uw browser en over de advertenties waarop u klikt. De gegevens die door de cookie verzameld worden over uw gebruik van websites worden naar een Google-server in de VS doorgestuurd en daar bewaard. Op grond van de verzamelde gegevens worden advertenties volgens uw interesse getoond in uw browser.

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens: U kunt ook de DoubleClick cookie permanent uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen door middel van een plugin. De instellingen voor uitschakeling voor deze browser blijven behouden, ook als u alle cookies verwijdert. U kunt de browserplugin voor permanente uitschakeling inschakelen via https://support.google.com/ads/answer/7395996.

d) Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.

Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.

e) Facebook Custom Audience Pixel

We nemen deel aan het Custom Audience programma van Facebook dat, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, ons toelaat om u advertenties op maat te tonen wanneer u zich hebt geabonneerd op Facebook en inlogt met uw Facebook account. Deze tool laat ons toe om onze advertenties af te stemmen op uw gebruik van onze website om u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe delen wij uw e-mailadres of telefoonnummer in een gehashed formaat dat Facebook toelaat om u te identificeren indien u zich ook heeft geabonneerd op Facebook.

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens: U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen of via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen.

7. Uw rechten als gegevenssubject / Data Protection Officer

U kunt op ieder gegeven moment gebruikmaken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

 • Recht van rectificatie
 • Recht op uitwissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

Recht van bezwaar

In geval van verwerkingsactiviteiten van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op grond van een rechtmatig belang van Henkel, beschikt u op ieder gegeven ogenblik over het recht van bezwaar tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal die verwerking stopzetten tenzij Henkel belangrijke redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming rechtvaardigen die belangrijker is dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om een rechtsvordering in te dienen, uit te voeren, of om tegen een rechtsvordering te verdedigen.

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft in verband met uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Officer, Dhr. Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (E-mail: Datenschutz[at]henkel.com).

8. Gebruik van Social Media Plugins

Plugins (“plugins”) van verschillende social media netwerken zijn verankerd in onze webpagina’s. De daaraan gekoppelde diensten worden geleverd door de respectieve bedrijven (“providers”). Deze providers zijn:

Facebook is een product van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Twitter is een product van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (“Twitter”). Voor een overzicht van de Twitter buttons en hun verschijningsvorm, zie: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Google+ en YouTube zijn een product van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS (“Google”). Voor een overzicht van de Google+ plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developers.google.com/+/web/; voor de YouTube plugins, zie: https://developers.google.com/youtube/subscribe/.

Instagram is een product van Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS („Instagram“). Voor een overzicht van de Instagram plugins en hun verschijningsvorm, zie: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

LinkedIn is een product van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”). Voor een overzicht van de LinkedIn plugins en hun verschijningsvorm, zie: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina’s bezoekt, worden deze plugins geïmplementeerd als “2-click buttons.” Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, bij toegang tot een pagina vanuit onze website die dergelijke plugins bevat niet automatisch verbonden wordt met de servers van de providers. Enkel wanneer u de plugins activeert en daardoor gegevensoverdracht toestaat, zal de browser een directe koppeling naar de servers van de providers creëren. De inhoud van de verschillende plugins wordt daarna door de provider in kwestie direct doorgestuurd naar uw browser en getoond op uw scherm.

De plugin vertelt de provider welke van de pagina’s van onze website u heeft bezocht. Indien u, terwijl u onze website bekeek, aangemeld bent met uw gebruikersaccount bij de provider in kwestie, dan kan hij uw interesses, d.w.z. de informatie waartoe u toegang hebt, verzamelen met uw gebruikersaccount. Bij het gebruiken van een van deze pluginfuncties (bijv. klikken op de “Like”-button, een reactie plaatsen) zal ook deze informatie door de browser direct ter bewaring naar de provider worden doorgestuurd.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de providers en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te vrijwaren, vindt u in het beleid inzake gegevensbescherming/privacy van de providers:

Beleid inzake gegevensbescherming/privacy opgesteld door LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy