ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάροχος υπηρεσίας

Henkel AG & Co. KGaA
εκπροσωπούμενη από τον ομόρρυθμο εταίρο της:
Henkel Management AG, εκπροσωπούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο:
Carsten Knobel (Πρόεδρος), Marco Swoboda, Sylvie Nicol, Jan-Dirk Auris, Bruno Piacenza, Wolfgang König
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Δρ. Simone Bagel-Trah

Καταστατική έδρα

Henkelstrasse 67
40589 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Ταχυδρομική διεύθυνση

40191 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Τηλέφωνο

0049-211-797-0

Εμπορικό μητρώο

Πρωτοδικείο του Ντίσελντορφ: HRB 4724

ΑΦΜ

DE 11 94 29 301

Διεύθυνση email

skp.greece[at]henkel.com