Colour Alchemy Logo

COLOUR ALCHEMY: JAK VIDÍME BARVU?

 
Přečtěte si více o prizmatické barvě na vlasy COLOUR ALCHEMY a zjistěte, jak lidské oko vnímá barvu
Bílý hranol na černém pozadí
Brouk skarabeus a produkty COLOUR ALCHEMY

COLOUR ALCHEMY

Objevte "magii" prizmatické barvy.

Ve spolupráci s THEUNSEEN Beauty jsme vytvořili skutečně inovativní produkt, COLOUR ALCHEMY. Je inspirovaný barvami vyskytujícími se v přírodě, ale navržený s pomocí vědy - naše magická receptura je základem pěti prizmatických barev měnících odstíny vlasů, speciálně navržených pro tmavé vlasové základy...

Co přesně je prizmatická barva?

Účinek COLOUR ALCHEMY na vlasech spočívá v napodobení strukturální barvy - vizuálního efektu nebo elementárního jevu, které lze nalézt pouze v přírodě a složité molekulární anatomii. Představte si velkolepé třpytivé duhové barvy, které můžeme pozorovat u brouka skarabea, na peří páva nebo křídlech motýla.

Na rozdíl od statické pigmentové barvy každý odstín COLOUR ALCHEMY rozptyluje světlo v řadě kaleidoskopických odstínů, které se mění v závislosti na teplotě. Tento proces znázorňuje duhové spektrum vycházející z "experimentu s hranolem".

Projde-li paprsek bílého světla hranolem, objeví se spektrum různých barev, včetně červené, oranžové, žluté, zelené, modré, indigové a fialové. To je spektrum viditelného světla, jak ho vnímáme my; každá z těchto barev má svou vlnovou délku v rozmezí 400 až 700 nanometrů.

Hranol láme světlo a umožňuje rozdělit bílé světlo na jednotlivé složky. Podobný efekt můžeme pozorovat u duhy: když prší, kapky vody ve vzduchu lámou sluneční paprsky; zakřivení Země vytváří nám tak známý efekt oblouku.

Paprsek světla procházející hranolem
Vícebarevné oko

Takže, jak vidíme barvu?

Abychom mohli vnímat barvy, musí existovat zdroj světla. Zjednodušeně řečeno se světlo skládá z vlnových délek a každá vlnová délka představuje určitou barvu. Barva, kterou vidíme, je výsledkem toho, které vlnové délky se odrážejí zpátky do našich očí.

Přirozené světlo pochází ze slunce a je popisováno jako čisté bílé světlo; všechny ostatní zdroje světla jsou umělé. Světlo je ve skutečnosti záření v podobě elektromagnetických vibrací ze slunce, podobně jako zvukové impulsy, které vycházejí z hi-fi reproduktorů. Lidské oko tyto vlny energie registruje a mozek tyto informace interpretuje jako barvu.

Tyto vibrace, známé jako viditelné světelné spektrum, můžeme detekovat pouze v omezeném rozsahu vlnových délek 400-700 nanometrů. Známé elektromagnetické spektrum sahá od 0,01 nanometru nebo méně na jednom konci stupnice (gama záření) až po 0,1 metru nebo více na druhém konci (rádiové vlny).

Barvy a barvicí látky

Světlo lze ovlivnit dvěma důležitými principy objevujícími se v přírodě, aditivní barvou a subtraktivní barvou. Aditivní barva je jednoduše řečeno barva generovaná zdrojem světla, vychází například přímo ze slunce nebo žárovky. Když však světlo dopadá na objekt, je ovlivněno vlastnostmi nebo barevnými složkami tohoto objektu. Pomocí technologie COLOUR ALCHEMY se nám podařilo upravit tento jev tak, že jsme na povrch vlasů přidali mikropryzma vytvářející okamžité holografické efekty a reagující na teplotu a světlo ve spektrech tónů, které se objevují a mizí.

Vícebarevné vlasy
Vícebarevný povrch

Struktura atomu

V konečném důsledku je to struktura atomu nebo molekul, která ovlivňuje míru odrazu a absorpce světla. Molekula se skládá z řady atomů, které se neustále pohybují v "mezimolekulárním prostoru"; tento proces se nazývá Brownův pohyb. Tyto Brownovy pohyby jsou podobné světlu.

Pokud je frekvence vibrací podobná nebo synchronizovaná, světelná vlna se odráží. Pokud frekvence vibrací není podobná, je světelná vlna pohlcená. To vysvětluje, proč Slunce snadno ohřívá černé předměty; černé povrchy pohlcují všechny světelné vlny a tato dodatečná energie materiál ohřívá, zatímco bílé předměty sluneční světlo odrážejí, a proto pohlcují méně energie.

Jste připraveni vidět dosud neviděné? Sledujte @schwarzkopfpro kde najdete nejnovější COLOUR ALCHEMY

Kde se můžu dozvědět více?

Prozkoumejte naši řadu seminářů zaměřených na barvu, které byly připravené tak, aby zlepšily vaše dosavadní dovednosti a pomohly vám dělat to, co děláte, ještě lépe.

Pilíře ASK Education
Semináře vzdělávání eAcademy
ASK E-ACADEMY

VZDĚLÁVEJTE SE ONLINE!

Zvládněte jakýkoli servis v salonu a držte krok s trendy díky nejnovějším tipům a trikům pro barvení a nezbytným znalostem produktů na webu ASK Education eAcademy.

HLEDÁTE DALŠÍ INSPIRACI?

CO SI PŘEČÍST DÁLE